Beräkning av förskott på arv

2021-04-09 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag ska ge mitt fritidshus i gåva som förskott på arv till två av mina tre barn. Fastigheten är värderad till 1,5 miljoner kronor. Barnet som inte får del av gåvan anser att 750.000 kr är det belopp som hen bör få efter mig då jag avlider. Jag har uppfattningen att det är 500.000 kr. Jag vill vara så rättvis det går. Om det är 500.000 kr bör jag då ge hen 250.000 kr med utgångspunkt att de två övriga barnen skulle kunna sälja fastigheten idag för 1,5 miljoner kronor och då få 750.000 kronor var?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv

Vad du har gett en bröstarvinge (dina barn) ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren (6 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att värdet vid gåvans givande och inte värdet vid arvlåtarens död ska beaktas vid avräkningen (6 kap. 3 § ÄB). För att bestämma arvslotternas storlek när förskott på arv skett ska kvarlåtenskapen före delningen ökas med förskottets värde (6 kap. 5 § ÄB).

Med andra ord kommer gåvan (fritidshuset) till dina två barn att betraktas som förskott på arv. Eftersom det är värdet vid gåvans givande som ska avräknas anses förskottet vara 750 000 kr till de två barn som får fritidshuset (1 500 000 / 2 = 750 000 kr). Vad huset är värt när den avlidnes egendomar ska fördelas har ingen betydelse. Uträkningen av arvslotten (vad varje arvtagare ska få) sker vid arvskiftet. Om du väljer att ge en gåva till det barn som inte fick fritidshuset kommer också detta värde att anses som förskott på arv.

Här är ett exempel på beräkning av arvslotterna när förskott på arv skett:

A ger sina två barn B och C en gåva (ett fritidshus) som värderas till 1 500 000 kr när gåvan fullbordas. B och C har därför fått ett förskott på arv med 750 000 kr var. När A dör ska bröstarvingarna B, C och D dela på arvet. Säg att A:s dödsbo är värt 2 400 000 kr. Om inte förskott på arv hade ägt rum skulle B, C och D få 800 000 kr var (2 400 000 / 3 = 800 000 kr). I detta fall har dock B och C fått förskott på arv med 750 000 kr var. Därmed ska boet ökas med gåvans värde: 2 400 000 kr + 750 000 + 750 000 = 3 900 000 kr. B, C och D ska därför få 1 300 000 var. Eftersom B och C redan har fått 750 000 kr var får de endast 550 000 kr ytterligare medan D får 1 300 000 kr.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?