Beräkning av förskott på arv

2019-01-27 i Förskott på arv
FRÅGA
En gåva på 50000kr till ett av barnen som personen redan fått. Vad händer med det andra barnet då jag gått bort,räknas inflation,räntor mm. in så att vid bouppteckningen det blir en väldigt stor summa som tas bort för att kompensera de det andra barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur storleken på ett givet förskott på arv beräknas vid givarens senare bortgång. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Av 6 kap. 3 § ÄB framgår att avräkning av förskott som huvudregel skall ske efter egendomens värde vid mottagandet. Denna paragraf behandlar alltså beräkningen av förskottets värde, men nämner inte inflation eller ränta. Jag har inte kunnat hitta någon källa som behandlar detta, även om det sannolikt finns, och har heller aldrig stött på frågan i tillämpning. Med hänsyn till detta är det min uppfattning att man inte räknar med inflation eller ränta vid beräkning av förskottets värde, utan att man bara utgår från gåvans värde vid gåvotillfället.

Om det är av stor betydelse för dig att veta säkert rekommenderar jag att du låter en yrkesverksam jurist utreda frågan. Lawline tillhandahåller sådana tjänster och om vill du veta mer rekommenderar jag att du går till hemsidans startsida.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (983)
2019-05-16 Förskott på arv
2019-05-13 Gåva och förskott på arv
2019-05-12 Förskott på arv vid försäljning till underpris
2019-05-11 Betydelse av förskott på arv vid bouppteckning och arvskifte

Alla besvarade frågor (69223)