Beräkning av efterarvets storlek

2017-09-14 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Min morfar dog för 20 år sen och nu har min mormor avlidit. Jag och min syster ska ärva dom för vår mor gick bort när vi va små. Men min mormor har testamenterat bort sin del till vår moster. Dom hade en bostadsrätt. Hur räknar man ut hur mycket vi ärver från vår morfar del av lägenheten. Den har ju stigit i värde när mormor bott där.Vh undran
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att din mormor har ärvt kvarlåtenskap från din morfar med s.k. fri förfoganderätt och att ni i egenskap av arvingar till morfadern nu är efterarvsberättigade. Frågan är då hur man beräknar efterarvets storlek. Svaret är att efterarvet utgör en kvotdel av din mormors totala förmögenhet. Kvotdelens storlek beräknas vid den tidpunkt din morfar avled och kvarlåtenskap övergick till din mormor. Summan pengar din mormor då ärvde med fri förfoganderätt divideras med hennes totala förmögenhet (inräknat det hon just ärvt). Kvotdelen är 50% om varken din morfar eller mormor hade enskild egendom utan enbart giftorättsgods (se 3 kap. 2 § Ärvdabalken).

Vid din mormors död ska du och din syster erhålla samma kvotdel (50%, om vi antar att det inte fanns någon enskild egendom) ur den förmögenhet som din mormor hade vid sin bortgång. Efterarvets storlek i absoluta tal kan alltså både ha minskat eller ökat men andelen av förmögenheten är den samma.

Vi tar ett exempel: A avlider år 2007 och maken B får 50 med fri förfoganderätt. B:s totala förmögenhet uppgår då till 100. Kvotdelen är således 1/2 (50%). När B själv avlider 2017 uppgår hennes förmögenhet till 300 tack vare att deras bostad gått upp i värde. Efterarvet blir då 300/2 = 150.

Det ska tilläggas att normalt påverkas aldrig kvotdelen av vare sig värdeökning eller värdeminskning. Det finns dock regler om att beräkning av efterarv ändras i fall där förmögenheten ökats pga andra anledningar än "normal förvaltning", s.k. förkovran. Men eftersom ingenting i din fråga antyder att så vore fallet går jag inte in djupare på detta. Det kan t.ex. sägas att vanlig värdeökning på t.ex. en bostadsrätt utgör "normal förvaltning".

Sammanfattningsvis: Du och din syster har rätt att ärva hälften var av en kvotdel av din mormors förmögenhet. Kvotdelen är 50% om varken din morfar eller mormor hade någon enskild egendom under sitt äktenskap. Efterarvets storlek i absoluta tal kan alltså vara både större och mindre än vid tiden för din morfars bortgång. Hoppas detta besvarade din fråga.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?