Beräkning av efterarv vid fri förfoganderätt

Min sambo avlider o vi har inga gemensamma barn. Vi har ett testamente, som säger att den som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes egendom. Efter bådas vår död skall kvarlåtenskapen tillfalla våra bröstarvingar. Bodelning görs o enligt arvskifte är min sambos tillgångar 560000kr. Laglotten är 280000 o den delar den avlidnes barn på. Jag ärver den andra delen. Det jag undrar över är arvslotten. Jag får sitta kvar i vår bostadsrätt, som jag inte får testamentera bort. Jag vet att jag får sälja den. Nu har jag en del pengar utöver bostaden. Hur beräknas arvslotten till den avlidnes barn? Hur mycket måste finnas till dem? Om det inte finns några pengar kvar när jag dör, vad händer då? Kan de ärva något från mig? Eller går mina fonder o aktier till mina barn?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Sambor ärver inte varandra (jämför med gifta par), därför är det bra att ni har upprättat ett testamente. Barnen har som du säger alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (se 7 kap 1 § ÄB). Arvslotten utgörs i sin tur det barnet skulle ärvt om den legala arvsordningen gällt. Den beräkning som ni gjort stämmer alltså.

Det som händer när man testamenterar med fri förfoganderätt är precis som du säger att du inte får testamentera bort egendomen men däremot får du sälja den. Att du ärver din sambo med fri förfoganderätt innebär att arvet till hans arvingar enligt den legala arvsordningen får vänta på resten av arvet. Efter din död kommer de att få del av detta arv, detta kallas för att de har ett efterarv. Det är alltså så att arvsrätten inte på något sätt går förlorad utan den blir bara uppskjuten på grund av testamentet. Det är dock inte så att din sambos efterarvingar får ett bestämt belopp utan de får en kvotdel av ditt arv. De kommer inte att få del av ditt arv i sig utan de får bara del av denna kvotdel som då utgör deras efterarv.

Ett exempel för att illustrera detta: 280.000 kr är det belopp som du får ärva med fri förfoganderätt från din sambo.Om har egendom som uppgår till exempelvis 500.000 kr så har du med din sambos tillgångar 780.000 kr. 280.000/7800.000 = 36 % ca. Detta innebär att när du avlider så kommer 36 % av din egendom att tillfalla din sambos arvingar i form av efterarv, resterande 64 % är således arvet efter dig, detta arv går till dina arvingar och inga andra.

Har du exempelvis bara 100.000 kr kvar vid din bortgång kommer alltså 36.000 kr tillfalla din sambos efterarvingar och resterande 64.000 kr tillfaller dina bröstarvingar.

Hoppas du fått svar på din fråga, ananars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda HärleRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000