Beräkning av efterarv och rätt till fastighet

Jag har fått veta att jag ska få ärva min morbror. Han har varit gift tidigare och han och hans fru hade inga barn. Frun avled 1998. De hade inte upprättat ngt testamente. Min morbror hade dock skrivit testamente där allt han innehade ska gå till mig. Han trodde att det var så det gick till men jag har förstått att en del ska gå till hans frus släktingar.

I bouppteckningen efter han fru så är deras förmögenhet uppdelad i hennes och hans del. De hade även ett sommarhus som jag skulle få ta över. I bouppteckningen står det att huset ägs till 100% av min morbror, men de var ju gifta så halva var väl hennes?

Min fråga är hur man räknar ut hur mycket som ska tillfalla hennes släktingar. Är det hälften av det som fanns på hennes dödsdag eller hälften av det som finns vid min morbrors dödsdag? Eller räknar man ut det på ngt annat sätt?

Jag är orolig för att jag inte ska kunna ha kvar sommarhuset om halv ska gå till hennes släktingar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Arvingar till din morbrors fru
Om det vid den efterlevande makens bortgång finns arvsberättigade släktingar till den först avlidne maken, ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken (3 kap. 2 § 1 stycket ÄB). Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar. Precis som du nämnt kan din morbror inte testamentera bort egendom som arvingarna till din morbrors fru är berättigade till.

Hur mycket ska tillfalla din morbrors släktingar?
Enligt 3 kap. 2 § 1 stycket ÄB ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken, om inte annat sägs i 3 stycket. Tredje stycket är ett undantag från huvudregeln om hälftendelningen som uttrycks i första stycket. Tredje stycket säger att delningen av boet, som sker vid den efterlevande makens bortgång, ska ske efter den proportion vari vardera maken ägde del i boet vid den först avlidne makens bortgång. Det är sålunda egendomsförhållandena vid den först avlidne makens bortgång som blir avgörande.

Fördelning av egendom efter din morbrors bortgång
Fördelningen av den avlidnes tillgångar sker genom arvskifte (23 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne var gift, ska först bodelning förrättas enligt äktenskapsbalken (ÄktB). När din morbror avlider kommer en bodelning därför att ske. Vid den efterlevande makens bortgång förrättas bodelningen, då mellan den först avlidnes arvingar på ena sidan och den sist avlidnes arvingar och eventuella testamentstagare på den andra sidan (3 kap. 5 § ÄB). Bouppteckningen brukar användas som underlag för att beräkna proportionerligt hur stor del av boet som den först avlidne makens arvingar är berättigade till.

Vardera makes arvingar är berättigad att på sin lott få egendom som under äktenskapet tillhört den maken (9 kap. 5 § och 11 kap. 7 § ÄktB). Du har därför rätt att på din arvslott erhålla din morbrors fastighet.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000