Beräkning av efterarv

2018-01-17 i Efterarv
FRÅGA
Är det marknadsvärdet som står i bouppteckning som gäller vid beräkning av efterarv för ett särkullbarn även om änkan nu säljer bostadsrätten för ett högre belopp?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Beräkning av efterarv

När den efterlevande maken ärver den avlidne makens kvarlåtenskap framför dennes bröstarvingar ska en kvotdel beräknas. Kvotdelen beräknas genom att uträkna hur stor del av den efterlevande makens totala egendom kvarlåtenskapen utgör. (3 kap. 2-3 § ÄB) Den efterlevande makens totala egendom utgörs av summan av kvarlåtenskapen, det maken erhöll genom bodelning vid äktenskapets upplösande och eventuell enskild egendom.

Exempel: Om den avlidnes kvarlåtenskap är 100 000 kr och den efterlevande makes egendom uppgår till 200 000 kr (inkl. arvet), blir kvotdelen 100 000/200 000=50%. När den efterlevande maken dör har alltså efterarvingarna rätt till 50% av den efterlevande makes totala egendom, oavsett om denna ökat.

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. (20 kap. 1 § ÄB) Den avlidnes tillgångar och skulder ska antecknas vid bouppteckningen sådana de var dagen då personen avled. (20 kap. 4 § ÄB) Bouppteckningen kan alltså utgöra underlag för beräkningen av storleken på ett efterarv. Avseende bostadsrätter ska dessa värderas till marknadsvärdet enligt skatteverkets allmänna ställningstaganden, praxis och juridisk litteratur.

Sammanfattningsvis

Det värde som lägenheten antecknats till i bouppteckningen ligger till grund för beräkningen av kvotdelen för efterarvet. Vid den efterlevande makens död kommer efterarvingarna ha rätt till en kvotdel av dennes totala egendom. Om egendom ökar i värde efter den först avlidne makens död kommer, som utgångspunkt, denna ökning alltså gynna den som har rätt till efterarv.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98546)