Beräkning av efterarv

2016-05-13 i Efterarv
FRÅGA
Har jag förstått det rätt?Gift par har tre gemensamma barn. Han har även ett särkullbarn. Det finns ett inbördes testamente där makarna ärver med fri förfoganderätt. Makens del efter bodelning är 2 000 000 som delas på fyra barn. = 500 000 var. Särkullbarnets laglott blir då 250 000:- Resten går till makan.Efter makans död är hela behållningen 3 000 000. Hur blir fördelningen då? Blir det någon skillnad på fördelningen om behållningen ökat istället?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finner du i Ärvdabalken (här).

Barnens arvsrätt
Mannens fyra barn är hans närmaste arvingar och de ska dela lika på hans kvarlåtenskap, Ärvdabalken 2 kap 1§. Deras andel av mannens kvarlåtenskap är alltså 1/4 vardera. Eftersom att mannen var gift ska dock kvarlåtenskapen först tillfalla den efterlevande makan. Mannens barn får då först ut sina arv efter sin far när även den efterlevande makan avlidit. Mannens särkullbarn har dock rätt att få ut hela sin andel, dvs. 1/4, av fadern direkt. Om så har skett, har särkullbarnet fått rätt till 500 000kr vid sin fars död. Särkullbarnet kan dock också välja att avstå från att ta ut sitt arv direkt, i enlighet med Ärvdabalken 3 kap 9§, och då tillfaller även den delen den efterlevande makan. Så som jag förstår din fråga, har särkullbarnet tagit ut halva sin andel av arvet vid faderns död, dvs. sin laglott (Ärvdabalken 7 kap 1§). I sådana fall har den andra halvan tillfallit den efterlevande makan och särkullbarnet har nu rätt att få den halvan av sitt arv efter fadern. Den andel särkullbarnet nu har rätt att få ut är 1/8, dvs. hälften av 1/4.
Ovanstående framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st och 2§ 1-2st.

Beräkning av andelar
Om fördelningen vid bodelningen mellan makarna var 50/50 (detta är fallet om makarna haft full giftorättsgemenskap), ska barnens arv efter fadern beräknas ur halva den efterlevande makans behållning på 3 000 000kr. Ena halvan av behållningen utgör nämligen mannens kvarlåtenskap, medan andra halvan utgör makans kvarlåtenskap. Det innebär att mannens kvarlåtenskap har minskat från 2 000 000kr till 1 500 000kr mellan hans och makans död. Barnens arv efter fadern beräknas efter samma andelar som de hade rätt till vid sin fars död, men istället ur behållningen på 1 500 000kr. De tre gemensamma barnen ska då få ut 1/4 av 1 500 000kr vardera, dvs. 375 000kr. Särkullbarnet ska få ut den andra halvan av sin andel av arvet från fadern, dvs. 1/8 av 1 500 000kr, vilket är 187 500kr.
Den andra halvan av den efterlevande makans behållning på 3 000 000kr utgör hennes kvarlåtenskap, vilken hennes arvingar ska dela på. Hennes närmaste arvingar är hennes tre bröstarvingar och de ska dela lika på 1 500 000kr, Ärvdabalken 2 kap 1§. Vardera bröstarvinge får således 1/3 av 1 500 000kr, dvs. 500 000kr, från sin mor. Viktigt att komma ihåg är att fördelningen vid bodelningen mellan makarna inte behöver ha varit 50/50. Om fördelningen såg annorlunda ut, får också makarnas vardera kvarlåtenskap en annan storlek och det påverkar också storleken på barnens arv, Ärvdabalken 3 kap 2§ 3st.

Om behållningen ökat i värde
Om den efterlevande makans behållning istället har ökat i värde, ska denna ökning tillgodoräknas mannens arvingar så länge inte den här ökningen beror på arv, gåva, testamente som makan fått efter mannens död eller av förvärvsarbete, Ärvdabalken 3 kap 4§ 1st. Det innebär att barnens arv efter fadern beräknas efter samma andelar de hade rätt till vid sin fars död, men istället ur det nya värdet på behållningen.
Om det är så att den efterlevande makans ökade behållning beror på arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete, ska ökningen tillgodoräknas den efterlevande makans arvingar istället. Barnens arv efter fadern ska i sådana fall beräknas på den tidigare behållningen, dvs. 2 000 000kr.

Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister som du kan komma i kontakt med här, om du har fler frågor eller vill ha hjälp med att komma vidare i frågan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (748)
2021-01-12 Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?
2021-01-12 Hur beräknas kvotandelen för efterarvingarna?
2021-01-05 Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?
2021-01-03 Hur mycket ska var och en få i arv och vad händer med värdeökningarna?

Alla besvarade frågor (88203)