Beräkning av efterarv

2015-12-30 i Efterarv
FRÅGA
Hur beräknas efterarvet för särkullbarn som fått ut sin laglott. Utgår man från det ursprungliga dödsboets behållning eller från vad som finns i dödsboet efter den senast avlidna?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Efterarvet för särkullsbarn beräknas som en kvotdel ur den förmögenhetsmassa som den sist avlidna maken efterlämnar. Kvotdelen beräknas genom att den lott som den efterlevande maken ärver efter den först avlidne maken med fri förfoganderätt delas med hela den förmögenhetsmassa som den efterlevande maken efterlämnar. Regeln återfinns i 3 kap. 2 § 3 st. ärvdabalken (1958:637).

Vänliga hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (783)
2021-06-14 Efterarv när det finns halvsyskon
2021-06-01 Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?
2021-05-30 Har ett särkullbarn rätt till efterarv efter sin avlidna faders bror?
2021-05-29 Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (93198)