Beräkning av efterarv

2015-01-31 i Efterarv
FRÅGA
Hur räknar man när det gäller efterarv för särkullbarn. Vi är tre särkullbarn och ett barn som var gemensamt för vår mor och styvfar. När vår mor dog tog två av särkullbarnen ut sin laglott (de hade upprättat ett inbördes testamente, att den som överlevde den andre skulle ha fri förfogande rätt över kvarlåtenskapen och efter bådas död, skulle allt fördelas lika mellan alla de 4 barnen). De två fick då ut en 16 del, vilket motsvarar laglotten. Styvfadern upprättade ett testamente (ca 2 år efter moderns död), att deras gemensamma barn skulle ärva all hans kvarlåtenskap. Nu har styvfadern dött och hur delas resten upp. Hur blir det i % för var och en? Deras gemensamma barn ärver ensam styvfadern, men det som kom från moderns del, hur delas det? Vid moderns död fanns det ca 1 600 000 kr och de som tog ut sin laglott fick alltså ca 100 000 kr. Nu finns det ca 1000 000 kr i dödsboet efter styvfadern. Hur ska detta fördelas?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När er mor avled var alltså hennes kvarlåtenskap 800 000 kronor, och gemensamt i hushållet fanns det 1 600 000 kronor. Det första som måste göras är att räkna ut en kvotdel som man använder för att beräkna efterarvets storlek. Kvotdelen beräknas genom att man tar arvslotten delat på vad mannen hade i boet när modern avled. Eftersom två barn tagit ut sin laglott minskar det som fanns i boet till 1400 000 kronor.

Barn 1: särkullbarn som inte tagit ut laglott. 200 000 / 1 400 000 = 0,1429

Barn 2 och 3: särkullbarn som tagit ut laglott. 100 000 / 1400 000 = 0,0714

Barn 4: bröstarvinge. 200 000 / 1400 000 = 0,1429

För att sedan beräkna efterarvets storlek tar man kvotdelen och multiplicerar med det som finns i mannens dödsbo, alltså 1000 000 kronor. Produkten kommer utgöra vad varje barn får.

Barn 1: 0,1429 * 1000 000 = 142 900 kr

Barn 2 och 3: 0,0714 * 1000 000 = 71 400 kr

Barn 4: 0,1428 * 1000 000 = 142 900 kr i efterarv från modern och att han ärver resten från fadern som uppgår till 571 400 kr och sammanlagt blir 714 300 kr

Arvet ska fördelas så att särkullbarnet som inte tagit ut sin laglott får 142 900 kr, särkullbarnen som tagit ut sin laglott får 71 400 kr var, och bröstarvingen får 714 300 kr.

Hoppas du har lyckats utläsa svaret på din fråga!

Matilda Hellström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (689)
2020-07-06 Gåvor i strid med rätt till efterarv
2020-07-03 Rättigheter när ens gifta syster dör?
2020-07-01 När får gemensamma barn ut deras arv efter en avliden förälder?
2020-06-30 Hur ska huset fördelas?

Alla besvarade frågor (81779)