Beräkning av efterarv

Mannen avlider 2000. Hustrun avlider 2012. Det finns inga barn. Hustrun ärvde ca 650.000 av sin syster 2003. Arvsskifte ska nu ske till efterarvingarna efter de båda avlidna. Hustruns arv har skiftats över på hennes efterarvingar. Men gör man ingen uppräkning av detta? Indexuppräkning eller ränteuppräkning? Det är ju många år mellan 2003 och 2012. Mannen har ju inte varit med om detta arvet som inträffat 4 år efter han dog.

Lawline svarar

Hej!

När efterlevande make ärver ska en kvotdel fastställas som används till beräkning av efterarvet när den efterlevande maken avlidit, 3:2 Ärvdabalken (ÄB). Kvotdelen är hur stor andel av den efterlevande makens totala egendom som utgörs av det som ärvts av den avlidne maken.

Innan arvet fördelas sker en bodelning. Om ingen egendom varit enskild på grund av t.ex. äktenskapsförord får efterlevande make och den avlidne maken hälften var av tillgångarna. Den efterlevande maken ärver sedan den avlidnes hälft. Detta får till resultat att kvotdelen blir 1/2.

När efterlevande make sedan avlider ska den först avlidne makens efterarvingar få hälften av arvet, och den efterlevande makens arvingar få den andra hälften. Vissa ökningar av den efterlevande makens egendom ska dock endast komma hens egna arvingar till del. Att efterlevande make ärvt något är en sådan ökning, 3:4 ÄB. Det innebär att de 650 000 kronor som ärvts av systern undantas från kvotdelsberäkningen. De 650 000 kronorna ärvs av hustruns arvingar, och resterande egendom delas på hälften mellan makarnas arvingar. Detta gäller dock endast under förutsättning att hustrun egendom har ökat sedan mannen avled. Annars får även mannens arvingar vara med och dela på systerarvet.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K3.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000