Beräkning av dröjsmålsränta

2021-04-27 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Jag ska få tillbaka en skuld på 6780 kr + ränta enl 6 paragrafen räntelagen. Perioden 210101-210420. Hur mycket är räntan och hur räknar jag ut summan?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ränta enligt 6 § räntelagen kallas för dröjsmålsränta. Det är en kombination av referensräntan plus 8 procentenheter. Referensräntan hittar du här och kan förändras varje kalenderhalvår. För närvarande är referensräntan 0 och således blir räntan 8 % i sin helhet.

För att underlätta uträkningen av räntan finns det ett verktyg på kronofogdens hemsida, vilket du hittar här.

Där fyller du i totala skulden, räntan och datum.

6780 kr, 8 % ränta och 210101–210420. Du kan kryssa för "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensräntan".

Slutsats

Siffran som då framställs är summan 6943 kr. Räntebeloppet är 163 kr.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor och funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (94)
2021-05-06 Kan jag begära dröjsmålsränta i efterhand?
2021-04-27 Beräkning av dröjsmålsränta
2021-04-19 Hur går jag vidare efter att ha utövat ångerrätt utan respons från företaget?
2021-01-31 Dröjsmålsränta

Alla besvarade frågor (92148)