Beräkning av dröjsmålsränta

2020-06-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
71134kr med dröjsmålsränta från 2019-09-30 till och med 2020-06-30.Vad blir den totala summan? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det är fråga om vanlig dröjsmålsränta som beräknas enligt 6 § räntelagen, dvs. räntesatsen har inte varit förbestämd genom exempelvis ett avtal. Då är storleken på räntan den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, alltså blir storleken på dröjsmålsräntan i ditt fall 8 % under hela den angivna perioden.

Med ett kapitalbelopp på 71 134 får man ett räntebelopp på 4 279 kr under den angivna perioden. Totalt blir det alltså 75 413 kr. Vill du beräkna räntan för andra perioder kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?