Beräkning av dagsböter och "bötesfusk"

2015-07-31 i Påföljder
FRÅGA
I ett förhör gällande ringa narkotikabrott som nu leder till tingsrätt, frågades den misstänkta om dess inkomst och sysselsättning varpå denne svarade att han var student. Polisassistenten som höll i förhöret antog att den misstänktes inkomst bestod av studielån. Sanningen är att den misstänkte är student, men har en fast tjänst och inkomst på ca 32000 innan skatt. Frågan är, hur kommer den osanningen (lögnen) arta sig i rättegången? Är det olagligt att undanhålla sysselsättning och inkomst på detta viset? Vad för slags följder kan den misstänkta räkna med? Skadar det honom att i efterhand berätta sanningen? Hur blir det med uträkningen av dagsböter?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

När det gäller beräkningen av storleken på en dagsbot beaktas olika faktorer. En av dessa faktorer är just den tilltalades månadsinkomst. Domstolen behöver således korrekta uppgifter om den tilltalades ekonomiska situation för att kunna göra en riktig bedömning av hur stora dagsböterna bör vara. För en mer ingående beskrivning av hur denna bedömning och beräkning görs hänvisar jag dig till ett tidigare svar här på Lawline här.

Vad gäller frågan om vad som händer när man som tilltalad inte uppger korrekt inkomst/underlåter att rätta domstolens felaktiga noteringar, är det inte kriminaliserat i Sverige idag. Det finns således inget bötesfuskbrott såsom i exempelvis Finland. Däremot kan möjligen andra brott aktualiseras, såsom bedrägeri, men jag vågar inte riktigt svara på det. Hur som helst verkar det faktiskt vara ett oklart område som har diskuterats på olika håll.

Möjliga följder av olika handlingsalternativ bör således bli:

1. Lögnen/underlåtenheten korrigeras frivilligt av den tilltalade och högre bötessumma utdöms.

2. Lögnen/underlåtenheten uppdagas och aktualiserar någon form av brottsbestämmelse.

3. Lögnen/underlåtenheten uppdagas ej och leder till lägre uträknad dagsböter än vad som annars skulle bli aktuellt.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp.

Vänligen

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1341)
2020-10-21 Finns det möjlighet att få avtjäna mitt straff med fotboja?
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?

Alla besvarade frågor (85217)