Beräkning av bl.a. skatt när sambor köper loss varandra

Hej!

Jag och min före detta sambo håller på att dela upp vår gemensamt inköpta bostadsrätt. Vi försöker i nuläget hitta vilken formel som vi ska räkna på. Planen är att han ska köpa ut mig ur lägenheten.

Inköpspriset på lägenheten är 955 000kr. Vi har fått den värderad av en mäklare till 1 550 000kr och mäklararvode på 50 000kr. Vi har renoverat för ca 50 000kr. Vi äger 50/50 och har lagt in lika mycket pengar i lägenheten.

Kan ni hjälpa oss med hur vi räknar ut bodelningen och hur mycket han ska köpa ut mig för?

Vi har även en kolonilott som jag ska ta över som vi köpt tillsammans. Vi köpte den för 100 000kr. Vi har dock inte fått den värderad, men vi tror att den är värd lika mycket (inköpt i höstas). Hur blir delningen av kolonilotten? Bör den delas separat från lägenheten eller ska vi dra av det som jag ska betala för kolonilotten på det som min före detta sambo ska betala för att köpa ut mig ur lägenheten? Påverkar det någon skatt exempelvis?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambors bodelning finner man i Sambolagen (SamboL).

Regler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL) regler om stämpelskatt finn i en speciallag, lag om stämpelskatt (LSPS).

Innan en bodelning görs måste det först räknas ut vad för samboegendom de båda samborna har. Detta innefattar också beräkning av andelar i tex bostäder. Den praktiska effekten av en bodelning är att skillnaden mellan sambornas samboegendom delas mellan samborna. Om båda äger lika stora delar och har lika stora lån, som verkar var fallet för dig, behöver ingen formell bodelning ske. Istället räcker det med att den ena sambon köper loss den andra. Ni kan själva bestämma om ni vill köpa loss dig baserat på den värdering ni fått eller om ni vill utgå från ett annat värde (tex taxeringsvärdet). Eftersom du nämnder värderingen i din fråga kommer jag i mitt svar utgår från det. Jag kommer även dela alla kostnader i min beräkning lika mellan er (tex mäklararvodet och skatt).

Vid situationer som denna brukar ett fiktivt skattebelopp räknas ut som sedan ska delas mellan parterna. Skatt ska betalas på vinsten (ersättningen vid försäljning och omkostnadsbeloppet) (44 kap 13 § IL). Det är inte alltid som renoveringskostnaderna får dras av, det måste ni tareda på utifrån vad ni har gjort under renoveringen, i mitt exempel kommer jag räkna med att ni få göra avdrag. Vid en försäljning av bostadsrätten i detta läget blir vinsten 1550 000 – 50 000 - 50 000 - 955 000 = 495 000. Vid försäljning av fastigheter betalas man 22% skatt. (45 kap 33 § IL) vilket i ditt fall blir 108 900. Det tillkommer även stämpelskatt som är 1,5% av fastighetens värde, 1550 000 * 0,015 = 23250 (8 § LSPS) (Er vinns efter skatt blir då 1550 000 – 50 000 - 955 000 - 108900 - 23250) = 412 850 vilket leder till att bostadsrätten värde är 955 000 + 412 850 = 1367850. Hälften av det är 1 367 850/2 = 683925. Detta värdet kommer även påverkas om ni har uppskov sedan tidigare, den kostnaden ska i sådana fall delas lika mellan er.

Om kolonilotten inte har ändrats i värde tillkommer inga kostnader vid försäljningen och ni har alltså ett värde på 50 000 var.

För att inte göra onödiga transaktioner kan ni räkna kolonilotten som en del av betalningen till dig för bostadsrätten, vilket skulle leda till att din sambo i så fall ska köpa loss dig för 683925 – 50 000 = 633925 kr.

Eftersom ni äger lika delar av dessa två tillgångar kommer det som sagt inte att påverka resultatet av en bodelningen. Men tänk på att även er gemensamma bohag räknas som samboegendom och ska därför delas i en bodelning (3 + 8 §§ SamboL).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”