FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 04/02/2015

Beräkning av anställningstid

Hej,

Jag undrar om en medarbetare har rätt att räkna med sina tidigare anställningsår på företaget då hon själv sagt upp sig i september 2014 för att börja på nytt jobb men senare ångrat sig och nu fått en chans att börja hos oss igen i april? Detta är ju i så fall intressant först då vi ev ställs inför ytterligare uppsägning vad gäller uppsägningstid, förtursregler etc.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

De centrala reglerna om anställning hittar du i Lagen om Anställningsskydd, LAS, (se länk här).

Precis som du skriver har anställningstiden betydelse i flera fall, främst vid turordningsregler (22§ LAS), företrädes-/förtursrätt (25§ LAS) och uppsägningstid (11§ LAS). I samtliga dessa paragrafer talas om "sammanlagd anställningstid". Detta innebär att du som anställd har rätt att räkna med all anställningstid hos samma arbetsgivare. Ofta finns det en tidsbegränsning, se exempelvis 25§, där företrädesrätten gäller om man varit anställd mer än 12 månader de senaste 3 åren. En sådan begränsing finns däremot inte i 11§; där gäller all sammanlagd anställningstid oavsett hur långt tillbaka i tiden den sträcker sig.

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000