Beräkning av aktiers värde vid arvsskifte

2017-11-16 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej. Hur beräknar man värdet på aktier och liknande värdepapper vid ett arvskifte? Nuvärde eller värdet vid dödsdagen? Reavinstskatt etc?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att tillgångarnas värde vid arvsskiftet ska vara det som räknas. Det gäller även för aktier. När det kommer till just aktier kan man avräkna eventuell realisationsvinstskatt från deras värde vid beräkningen. Om du vill läsa mer om detta rekommenderar jag rättsfallet NJA 2015 s. 558 där just denna fråga diskuteras utförligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (680)
2021-12-04 Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?

Alla besvarade frågor (97662)