Beräknas räntan kumulativt eller inte?

2017-08-22 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hur räknar man ut rätt belopp när man har två räntor vid enkelt skuldebrev?Jag och en till person har upprättat ett enkelt skuldebrev där personen är skyldig att betala mig ett visst belopp, låt säga 30 000kr, två år efter signeringsdatumet, och vi har skrivit in i skuldebrevet att det utgår ränta på låt säga 5%. Ska man då räkna 30 000kr * 1,05 * 1,05 = 33 075kr? Eller räknar man på grundbeloppet hela tiden? Dvs 2 * 1,05 * 32 000 = 33 000kr?Utöver det har det gått ytterliggare år sedan dessa pengar skulle vara inbetalade, låt säga sex år, och det står senare i samma skuldebrev att "Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med en räntesats motsvarande referensräntan plus 2 procentenheter". Hur ska man tolka det? Att det blir 2% ovanpå de tidigare 5% man hade ovan, eller ska man ta hänsyn till referensräntan som riksbanken sätter (som kan vara negativ, och då känns det väl konstigt att det är den man ska rätta sig efter? Dessutom blir det ytterst komplicerat om man för hand ska sitta och räkna ut räntebeloppen när referensräntan skiftar varje halvår)? Och räknar man då på grundbeloppet eller beloppet man har efter räntan fram till att det skulle ha betalats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Om inget annat anges i ert skuldebrev, så används räntelagen.

Avkastningsräntan

Räntelagen har ingen lagstadgad avkastningsränta, såsom den på 5 % som ni avtalat om. Om ni inte har skrivit någon om huruvida räntan beräknas kumulativt, alltså ränta på ränta eller utifrån ursprungsbeloppet vid varje betalning, så tolkas räntelagen analogt och då gäller kumulativ ränta.

Alltså: "räknar man på grundbeloppet hela tiden?" Nej. Inte om ni inte har avtalat om det.

Dröjsmålsräntan

Ni har tecknat en dröjsmålsränta på "referensräntan plus 2 procentenheter". Om inget annat i avtalet bidrar till en annan tolkning så innebär detta att ni går efter riksbankens referensränta som stadgas i 9 § räntelagen. Vid uppkomsten av varje ny räntebetalning ska ni alltså ta den gällande referensräntan det pågående halvåret och addera 2 procent av det belopp som hela skulden totalt låg på vid just den betalningens uppkomst.

Alltså: med de omständigheter jag har att döma efter så är det rimligast att ni använder riksbankens referensränta och även här är det kumulativt.

Vidare hjälp

Behöver ni hjälp att lösa detta ytterligare eller uppstår tvist, så kan ni vända er till vår juristbyrå här på Lawline. Mer info finns här. Jag kan även passa på att hänvisa till vår expresstjänst som kan erbjuda extra snabb rådgivning och även rådgivning via telefon.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (101)
2021-11-30 Rätt att kräva dröjsmålsränta för ej aktiva avtal?
2021-11-29 Kan dröjsmålsränta krävas retroaktivt?
2021-11-12 Har jag som privatperson rätt till dröjsmålsränta gentemot ett företag?
2021-09-03 Ränta vid lån mellan bolag

Alla besvarade frågor (97581)