Beräkna avdrag för fastighetsförsäljning

Hej,

Min far och mor var gifta när de köpte ett hus 1963.

Huset stod i min far namn till 2012, då mor fick halva huset.

När min far gick bort 2016 ärvde min mor resten och sålde huset 2017.

Fråga: kan min mor dra av inköpspris och grundrenoveringar som gjorts före 2012 ?

Om inte, hur mycket kan dras av från 2012 50% av renoveringskostnader eller 100%.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din första fråga rör vilka kapitalavdrag som får göras vid fastighetsförsäljning. Först kan det konstateras att vem som ägde fastigheten innan 2012 inte spelar roll vid en skatteberäkning. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) framgår det att om en person fått egendom genom gåva eller arv träder gåvotagaren respektive arvtagaren in i överlåtarens skattemässiga ställning. Det innebär alltså att kapitalvinsten för din mor ska beräknas på samma sätt som om din far hade sålde huset, De avdrag som kan göras ska därmed göras med 100% oavsett om din mor ägde enbart halva huset när de avdragsgilla kostnaderna skedde.

Kapitalvinsten räknas ut enligt 44 kap. 13-14 § IL som skillnaden mellan köpeskillingen för den avyttrade tillgången minskat med kostnader för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet åsyftas dels inköpskostnaden och dels förbättringsutgifter. Inköpspriset ska därmed dras av från köpeskillingen för att räkna ut kapitalvinsten

Rörande vilka avdrag för förbättringsutgifter om får göras framgår det av 45 kap. inkomstskattelagen (IL). I 45 kap. 11 § 1 st IL ställs ett grundkrav för samtliga förbättringsutgifter upp: utgifterna måste under ett beskattningsår uppgått till minst 5000 kr, har de inte gjort det kan inga avdrag göras. För förbättrande underhåll, t.ex tapetseringar och vissa renoveringar behöver utgifterna hänföras till några av de fem föregående beskattningsåren vilket i det här fallet är från 2012. För att inte denna femårs regel ska gälla behöver renoveringen anses som en nybyggnad, tillbyggnad eller en annan grundförbättring. Jag bifogar skatteverkets utlåtande om vad som anses som en grundförbättring och vad som enbart anses som ett förbättrande underhåll.

https://www.skatteverket.se/download/18.4a4d586616058d860bca432/1517582511135/forsaljning-av-smahus-skv379-utgava24.pdf

Hoppas du fick svar på din fråga!


Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo