Belastningsregistret och ESTA

2015-08-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag ska nu i jul resa till usa, och tänkte då söka ESTA. Problemet är att jag för ca 1 år sedan, då jag var 17 år, blev dömd för ringa misshandel. Behöver jag söka visum då eller klarar jag ESTA? Själva händelsen var att jag drog isär två personer som bråkade, och en fick ont. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I din fråga skriver du att du blev dömd för ringa misshandel för ca 1 år sedan. Med anledning av detta finns du med i det svenska belastningsregistret. Under förutsättning att påföljden blev villkorlig dom gallras du, i enlighet med 17 § lag om belastningsregister, från belastningsregistret fem år efter domen. Detta mot bakgrund av att du endast var 17 år när du begick brottet. (om du hade varit 18 år när du blev dömd hade du funnits med i registret i 10 år) Om påföljden endast var dagsböter gallras uppgiften också fem år efter domen. De amerikanska myndigheterna har ingen direktåtkomst till det svenska belastningsregistret men har under vissa förutsättningar möjlighet att begära ut uppgifter ur registret. Enligt min mening borde det vara ganska riskfritt att tex kryssa nej på frågan om du blivit dömd för något brott när du ansöker om ESTA men om jag var i din situation skulle jag ändå kontakta USA;s ambassad i Sverige och höra om du eventuellt behöver ansöka om visum.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2464)
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?
2020-10-18 Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

Alla besvarade frågor (85168)