Belastningsregister som allmän handling

Finns det något lagförslag om att ta bort som allmän handlingar vad folk dömts för?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Frågor om allmänna handlingar regleras tryckfrihetsförordningen (TF).

Belastningsregistret
Det verkar inte finnas något lagförslag om att inte längre se belastningsregistret som allmän handling. Man har därmed rätt att begära ut samtliga uppgifter ur ens eget register och det ska lämnas kostnadsfritt en gång om året (9 § Lag om belastningsregister). Det måste dock understrykas att det bara är du själv som kan begära ut uppgifter från ditt register och ingen annan. Med andra ord kan exempelvis en arbetsgivare inom vissa yrken begära att du ska visa ditt registerutdrag för att kunna bli anställd, men arbetsgivaren kan inte på egen hand begära ut det.

En dom är något vem som helst kan begära ut
I Sverige finns det en grundlagsskyddad rättighet att få ta del av allmänna handlingar om de är offentliga. Den rätten kallas offentlighetsprincipen. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagt enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. En dom uppfyller kraven för att vara en offentlig handling (2 kap. 3 § och 4 § TF) och kan därmed begäras ut av alla (2 kap. 1 § TF). Det finns däremot inget centralt register som samlar alla ens domar, utan man måste i sådana fall vända sig till varje enskild domstol och lämna in en begäran om att få ta del av domen (2 kap. 15 § och 17 § TF).

Sammanfattning
Det finns för tillfället inget lagförslag om att ta bort rätten att begära ut uppgifter ur belastningsregister och domar. Eftersom en dom är en offentlig handling får vem som helst begära ut det. Utdrag ur belastningsregistret får däremot endast personen själv göra och inte någon annan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile RumsaiteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”