FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/01/2016

Belastningsregister och underrättelsetjänst

Hej.

1. Om man blir fälld för olovlig körning o betalar dagsböter medför det svårigheter att få jobb? Hos underrättelsetjänster?

2. Om det gär bort efter fem år i ditt register kan det ändå synas om man söker jobb? Hos underrättelsetjänster?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Det stämmer mycket väl att man hamnar i belastningsregistret om man döms till olovlig körning. Detta framgår av Lag (1998:620) om belastningsregister 3 § p. 1. Huruvida detta medför svårigheter att få jobb är högst individuellt och är beroende utav vilken typ av tjänst man söker. Samtidigt spelar det såklart roll vilket brott det är man tidigare blivit dömd för. Rent generellt torde det kunna påstås att en tjänst hos underrättelsetjänster och liknande kräver ett tämligen "fläckfritt" utdrag ur belastningsregistret än andra tjänster. SÄPO:s hemsida anger att "när en person söker en säkerhetsklassad tjänst görs en registerkontroll. Då kontrolleras bland annat uppgifter i belastningsregistret, och uppgifter som Säkerhetspolisen behandlar med stöd av polisdatalagen."
Enklast är att höra av sig till ifrågavarande underrättelsetjänst som du önskar jobba för och be om information.
Det finns mig veterligen inget generellt stadgande i lag eller författning gällande vilket mått av tidigare skuld som max får anses föreligga för att söka en viss typ av tjänst.

Enligt ovan nämnda lags 17 § 9 p. ska en uppgift om utdömt böter gallras ur belastningsregistret fem år efter domen. Huruvida en underrättelsetjänst, som alltså får anses vara vara en särskild tjänst med egna särskilda krav (och möjligtvis egna regelverk) i förhållande till andra tjänster, i det enskilda fallet fortfarande har möjlighet att finna denna uppgift finns inget generellt stadgande om. Däremot uppställer lagen krav på att uppgiften ska gallras, i förevarande fall, efter fem år. Att du dömts till olovlig körning ska därmed inte synas i ditt belastningsregister fem år efter domen.

Det är som ovan nämnt enklast och mer konsekvent att höra av sig till den tjänst du önskar söka och ställa dessa frågor.

Lag (1998:620) om belastningsregister hittar du här.

Med vänlig hälsning,


Khashayar KiavashRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”