FrågaFAMILJERÄTTFaderskap13/07/2016

Bekräftelse av faderskap

Går det att erkänna faderskap även då barnet i fråga är över 18 år?

Vilka rättigheter och skyldigheter innebär ett sådant för fader och hans barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga så att mannen i detta fall anser att han är pappa till barnet och därför vill han nu medge faderskapet? Om detta är fallet så kan han göra en s.k. faderskapsbekräftelse, 1 kap. 4 § 1 st föräldrabalk, https://lagen.nu/1949:381#K1P4S1 . En sådan bekräftelse gör alla fäder som inte är gifta med modern vid barnets födelse och detta går att göra även om barnet är myndigt, dvs. över 18 år. Bekräftelsen ska godkännas av socialnämnden och av det myndiga barnet själv samt bevittnas av två personer. Om modern var gift vid födelsen av barnet så blev den äkta mannen registrerad som fader, i sådant fall ska även den mannen ge sitt godkännande.

När faderskapet blivit bekräftat så inträder samma rättigheter och skyldigheter som för alla andra föräldrar. Eftersom barnet är myndigt krävs inte några regleringar kring vårdnaden av barnet, och fadern blir inte vårdnadshavare till barnet då den endast har vårdnadshavare framtill barnet fyllt 18 år, 6 kap. 2 § 1 st FB https://lagen.nu/1949:381#K6P2S1. De viktigaste skyldigheter och rättigheter som träder in är de om arv. När faderskapet blivit fastställt kommer barnet att anses vara arvinge till mannen och därför också ärva honom i enlighet med ärvdabalkens regler. Barnet kommer alltså ses som jämlik med mannens andra eventuella barn och ha samma rätt till arv. Detta gäller självklart även omvänt, skulle barnet avlida före fadern så har denne rätt att ärva barnet.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara ElleforsRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000