Bekräftelse av faderskap

2016-07-13 i Faderskap
FRÅGA
Går det att erkänna faderskap även då barnet i fråga är över 18 år?Vilka rättigheter och skyldigheter innebär ett sådant för fader och hans barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga så att mannen i detta fall anser att han är pappa till barnet och därför vill han nu medge faderskapet? Om detta är fallet så kan han göra en s.k. faderskapsbekräftelse, 1 kap. 4 § 1 st föräldrabalk, här . En sådan bekräftelse gör alla fäder som inte är gifta med modern vid barnets födelse och detta går att göra även om barnet är myndigt, dvs. över 18 år. Bekräftelsen ska godkännas av socialnämnden och av det myndiga barnet själv samt bevittnas av två personer. Om modern var gift vid födelsen av barnet så blev den äkta mannen registrerad som fader, i sådant fall ska även den mannen ge sitt godkännande.

När faderskapet blivit bekräftat så inträder samma rättigheter och skyldigheter som för alla andra föräldrar. Eftersom barnet är myndigt krävs inte några regleringar kring vårdnaden av barnet, och fadern blir inte vårdnadshavare till barnet då den endast har vårdnadshavare framtill barnet fyllt 18 år, 6 kap. 2 § 1 st FB här. De viktigaste skyldigheter och rättigheter som träder in är de om arv. När faderskapet blivit fastställt kommer barnet att anses vara arvinge till mannen och därför också ärva honom i enlighet med ärvdabalkens regler. Barnet kommer alltså ses som jämlik med mannens andra eventuella barn och ha samma rätt till arv. Detta gäller självklart även omvänt, skulle barnet avlida före fadern så har denne rätt att ärva barnet.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (330)
2020-11-21 Kan min far häva faderskapet?
2020-11-05 Går det att säga upp sitt faderskap?
2020-11-04 Fastställande av faderskap
2020-10-31 Måste man uppge vem som är fader till ett barn?

Alla besvarade frågor (86450)