Bekräftelse av faderskap

2015-09-23 i Faderskap
FRÅGA
Min far skrev under faderskapet men det konstaterades aldrig via blodprovHur får jag veta sanningen? Är han min far eller kan det vara någon annan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel gäller att den man som modern är gift med vid barnets födsel antas vara barnets fader, se föräldrabalken (FB) 1:1, om inget annat framgår av 1:2 FB som framhåller ett par undantag. I undantagen i 1:2 FB klargörs för de fall där den man som modern är gift med inte är far till barnet. Vid sådan undersökning klarläggs det numera ofta genom DNA-profilering.

Reglerna kring bekräftelse av faderskapet finns i 1:4 FB, som beskriver att bekräftelsen från fadern ska göras skriftligen och med två närvarande vittnen. Där framgår att sådan bekräftelse kan göras redan innan barnet är fött. Bekräftas faderskapet först när barnet har blivit myndig ska det myndiga barnet godkänna bekräftelsen. Då jag inte vet hur gammal du är och övriga omständigheter och fakta i din fråga inte är så många är det svårt för mig att göra en precis bedömning.

Men om du, som faderns barn känner tvivel på huruvida din far är din riktiga far eller inte kan du väcka talan mot honom i rätten om att få frågan prövad, se 3:2 FB. Talan ska väckas till rätten där du (barnet) bor. En talan om att faderskapet ska hävas kan du göra hur sent som helst. Vid fastställelse av faderskapet genom dom ska man utses till barnets far först efter att en genetisk undersökning gjorts, se 1:5 FB.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Har du ytterligare frågor rekommenderar jag dig att du vänder dig till vår samarbetspartner, Familjens jurist som är experter på familjerättsliga frågeställningar. Kontaktuppgifter till Familjens jurist hittar du här.

Ha det bra.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85566)