Behovsprövning gällande gemensam villa vid bodelning

2017-04-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min man har varit sambos i hans villa sedan 2010. Vi har inga gemensamma barn. Han har två vuxna barn och jag har en 13-årig dotter sedan tidigare. I juni 2016 gifte vi oss. Jag köpte halva fastigheten som vi nu äger gemensamt. Nu vill han skiljas och köpa ut mig ur huset. Jag känner stort behov av att bo kvar för min dotters trygghets skull. Därför vill jag köpa ut honom. Hur bedömer en bodelningsdörättare en sådanhär situation?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i äktenskapsbalken(ÄktB)

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap 1 § första stycket ÄktB. Enligt 10 kap 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelning. Vad är då giftorättsgods? Jo allt som inte uttryckligen är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § ÄktB kan du läsa vad som är enskild egendom. Notera att om villan är giftorättsgods eller enskild egendom är oberoende av hur äganderättsförhållandet ser ut. Har din man t.ex. fått villa i gåva med villkor att den ska vara hans enskilda egendom?

Om vi går vidare till 11 kap ÄktB så kan vi läsa om andelar och lotter vid fördelning genom bodelning. I 11 kap 8 § första stycket ÄktB står det att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Denna rätt gäller dock inte om egendom är den andra makens enskilda enligt 7 kap 2 § första stycket pt 2-4. Dessa punkter stadgar det fall att din make har fått villan genom gåva, testamente eller arv, med villkor att den ska vara hans enskilda. Är inte så fallet kan alltså du få villan avräknad på din lott om det bedöms att du har mest behov.

Behovsprövning görs utifrån omständigheterna i varje enskild situation, så hur det blir i ditt fall går inte med säkerhet att säga, framför allt då jag inte vet så mycket om omständigheterna. Men det finns några riktlinjer.

I lagkommentaren sägs det att vid behovsprövningen ska särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet och om den ena maken får ensam vårdnad om barnen i och med skilsmässan. Det är då den maken som i regel har störst behov av bostaden. Om någon av parterna på grund av personliga och ekonomiska förhållanden har lättare än den andra att hitta en ny bostad brukar det också väga tungt för att den andra parten får behålla bostaden. Andra omständigheter som vägs in i bedömning är makarnas ålder, hälsa och närhet till arbetsplatsen.

Hoppas detta hjälpte dig med din fråga! Fråga gärna ytterligare, om det är något mer du undrar över.

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2841)
2021-08-04 Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom

Alla besvarade frågor (94630)