Behövs testamente för sambo när vi båda har barn sen tidigare?

Hej!

Min man gick bort 2013. Vi har två gemensamma vuxna barn.

Nu ska jag sälja huset vi bodde i och bli sambo med en ny man (köper huset tillsammans).

Han har två egna barn. Vi har inga gemensamma.

Vad behöver jag tänka på vad gäller arvsrätt?

Vad händer om någon av oss skulle gå bort? Ärver vi varandra?

Skulle jag eller han kunna behålla vår gemensamt förvärvade fastighet - eller har våra barn rätt till halva huset? Är mest rädd för att hamna i en liknande situation som jag varit i.

Vad ska jag tänka på för att mina barn ska ha samma arvsrätt som nu?

Jag har lite medel efter min man och räknar även med att få en viss vinst som jag kommer att lägga i det nya huset med min nya sambo. Han har en del medel via ett förvaltningsbolag efter en företagsförsäljning.

Jag vill att mina barn ska få rätt till det jag har och att hans barn ska få rätt till det han har.

Bör vi skriva något särskilt avtal?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvet efter din avlidne make

När din förra man avled så ärvde dina barn efter honom eftersom de är bröstarvingar. Med bröstarvingar menas avkomlingar i rakt nedstigande led, som barn och barnbarn. Det är dessa som enligt huvudregeln ärver först (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Men det finns en undantagsregel som säger att efterlevande maka har förtur på arvet vilket gör att du fick hans kvarlåtenskap (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Du ärvde detta med fri förfoganderätt vilket betyder att du får använda det du fick efter din avlidne man och gör vad du vill med detta med ett undantag, du får inte testamentera bort det. Det betyder att när du går bort så har era barn rätt till hälften var av egendomen efter din avlidne make. De har sen också självklart rätt till arv efter dig också.

Arv mellan sambo

Utgångspunkten i reglerna om sambor är att de inte ärver varandra om de inte skrivit ett testamente om att de ska ärva varandra. Det finns dock en rätt för den efterlevande sambon att begära bodelning (8 och 18 § sambolagen). Vid en bodelning tas den egendom som räknas som samboegendom upp. Med samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Detta ska alltså delas upp och den avlidne sambons del ärvs i detta fall av dennes barn. Det finns en skyddsregel här för den efterlevande sambon som säger att vid en bodelning så har denne rätt att få egendom till ett värde av två basbelopp. År 2017 är två basbelopp 89 600 kr. Normalt sett brukar den efterlevande sambon få bostaden på sin del vid en bodelning men kan behöva betala mellanskillnaden om värdet på bostaden är mer än värdet på den resterande egendomen.

Sammanfattning

Kort sagt, om du och din framtida sambo inte har något testamente skrivet mellan er så ärver ni inte varandra. Dina barn ärver direkt den del som är deras efter deras far. Det kan vara en bra idé att skriva ett testamente om ni vill vara säkra att den andre kan bo kvar i bostaden vid ett eventuellt dödsfall eftersom det kan bli dyrt att behöva betala den avlidnes barn för hälften av värdet på bostaden.

Testamente

Även om ni testamenterar till varandra så har era barn rätt att begära jämkning av testamentet och begära ut sin laglott. Det betyder att barnen kan vid dödsfallet få ut endast hälften av vad de annars skulle ärvt direkt. Den andra halvan ärver de när båda avlidit, barnen kan också välja att inte begära en sån jämkning och får då hela sitt arv när båda avlidit (7 kap 3 § Ärvdabalken). För att få till en bra utformning av ett testamente och för att se till att det blir precis så som ni har tänkt er så rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist specialiserad på familjerätt. Ett annat alternativ är att gifta er, då kommer det automatiskt bli så att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt (som nämndes ovan) och barnen ärver när båda avlidit men barnen har även här rätt att kräva ut sin laglott direkt (7 kap 3 § Ärvdabalken).

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du har några funderingar så kommentera här under så ska jag svara så fort jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”