Behövs serveringstillstånd när tanken är att bjuda ett i förväg bestämda personer på alkohol tre till fem gånger per år i ett museum?

FRÅGA
HejsanVi är ett litet museum i Stockholm som varit stängt i 3 år och nu öppnar vi igen till allmänheten, vi öppnar inte som vanligt museum, då man behöver boka in sig i en visning med max 15 personer. I nästa år planera vi att göra konstnärsamtal, 3 till 5 tillfall per år där bjuder vi press och vår gästlista med max 100 personer för ett samtal med konstnären som vi ställerut och vi tänkte bjuda de på lite vin, alltså vi bjuder och vi inte säljer! De 100 personer är bjudna via oss och vi vet redan vem de är eftersom de är vår gästlista som vi kommer att bjuda de 3 till 5 gånger per år. Behöver vi alkoholtillstånd i det här fallet? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av alkohollagen.

Huvudregeln är att ett serveringstillstånd krävs för att få servera alkohol (alkohollagen 8 kap. 1 § första stycket).

Serveringstillstånd behövs dock inte om:

- serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,

- serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

- serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol-eller lättdrycker (alkohollagen 8 kap. 1 a §).

Du skriver att ni har en gästlista för max 100 personer, att ni tänker bjuda på alkohol och inte sälja och jag tolkar det som att detta ska ske på ert museum, detta sammantaget tyder på att serveringstillstånd inte behövs. Du skriver däremot också att er tanke är att bjuda gästerna tre till fem gånger per år vilket innebär att serveringen inte avser ett enstaka tillfälle. Enligt min bedömning skulle ni inte behöva serveringstillstånd för den första gången men om ni tänker ha fortsatta bjudningar på alkohol så kommer ni behöva söka om serveringstillstånd. En sådan ansökan gör ni skriftligen till den kommun där museet ligger (alkohollagen 8 kap. 10 § första stycket).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91353)