Behövs ett skriftligt medgivande från den andre föräldern?

2019-06-24 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och min dotter på 17 år ska resa till Turkiet i augusti. Behövs ett skriftligt medgivande från hennes pappa? Hon står skriven hos mig. Jag och dottern har även olika efternamn!
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på lawline!

Frågor som gäller barnrätt regleras i Föräldrabalken (FB). Jag utgår från att du och pappan har gemensam vårdnad, även om dottern bor hos dig.

Beslut vid gemensam vårdnad

När föräldrar delar på vårdnaden om ett barn innebär det att de har gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Det innebär att du som utgångspunkt inte kan åka med din dotter utomlands utan att du och pappan är överens.

Däremot har den förälder som bor med barnet (boföräldern) rätt att ensam fatta beslut som rör den dagliga omsorgen (6 kap. 13 § 2 st. FB). Detta innebär att den andre föräldern inte alltid måste delta i alla vardagliga avgörande som rör barnet. Dock får inte boföräldern fatta beslut ensam om beslutet är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnet bästa uppenbarligen kräver det. Den allmänna uppfattning är att kortare utlandsresor med barnet räknas till den dagliga omsorgen. Dock är rättsläget oklart hur länge en kort respektive lång resa anses vara.

Samtidigt har också Utrikesdepartementet skrivit i sin publikation "Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land" att föräldrarna bör skriva ett avtal mellan varandra där föräldrarna samtycker att den andre föräldern får göra en utlandsresa med barnet. Däremot förtydligar inte publikation om detta gäller också vid kortare utlandsresor.

Sammanfattningsvis

Om ni har gemensam vårdnad är som sagt utgångspunkten att ni gemensamt beslutar i barnets personliga angelägenheter. Däremot finns det inget i lag som reglerar att du som boförälder måste informera den andre föräldern, när det gäller kortare utlandsresor.

Dock rekommenderar jag dig att göra detta, för att underlätta samarbetet mellan er som vårdnadshavare.

Trevlig resa!


Hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73801)