Behövs det ett godkännande för att hyra ut en del av sin bostadsrätt?

2020-10-07 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Vi har en bostadsrätt i två plan. Överplanet 80kvm, Underpl. 40kvm. Båda planen har egen ingång. Har vi rätt att hyra ut endera planet om vi själva bor kvar, UTAN att kontakta bostadsrättsföreningens styrelse?Undrar även om det i så fall finns någon tidsbegränsning att hyra ut på detta sätt?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende

För att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs bostadsrättsföreningens samtycke. En person räknas som andrahandshyresgäst om den självständigt brukar bostadsrätten. (7 kap. 10 § bostadsrättslagen) Om bostadsrättsföreningen nekar en andrahandsuthyrning kan man begära en prövning hos hyresnämnden. De kan ge tillstånd till andrahandsuthyrningen mot bostadsrättsföreningens vilja. Tillstånd ges om bostadsrättshavaren har skäl för sin uthyrning och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra. (7 kap. 11 § bostadsrättslagen) En andrahandsuthyrning får fortgå så länge som bostadsrättsföreningen godkänt.

Man får däremot ha inneboende i sin bostadsrätt utan godkännande från bostadsrättsföreningen, så länge det inte medför men för bostadsrättsföreningen eller någon annan medlem i föreningen. (7 kap. 8 § bostadsrättslagen) För att det ska vara en inneboende ska personen som hyr lägenheten inte självständigt bruka bostadsrätten. Gränsen mellan en inneboende och en andrahandshyresgäst brukar beskrivas som att bostadsrättshavaren fortfarande ska ha kontroll över bostadsrätten. Att ha kontroll över en bostadsrätt brukar vanligtvis innefatta att man fortfarande bor i den, eller regelbundet brukar den, samt att man kan komma och gå som man vill i sin bostadsrätt. Det finns inga tidsbegränsningar för en inneboende.

Sammanfattning

Eftersom det är en del av er bostadsrätt ni ska hyra ut och ni ska fortsätta att bo i den andra delen borde det röra sig om uthyrning till en inneboende, vilket inte kräver någon tillåtelse från bostadsrättsföreningen och inte heller har någon tidsgräns. Bedömningen beror dock på om det fortfarande kan anses att ni har kontroll över bostadsrätten.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?