FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt02/11/2017

Behövs den andra vårdnadshavarens samtycke för att kunna flytta med barnen?

Hej,

Hur ser möjligheterna ut för ena vårdnadshavaren att flytta barns boende (ej folkbokföringsadress) utan andra vårdnadshavarens godkännande? Den andra vårdnadshavaren, där barnet är folkbokfört, bor strax under 20 km från den nya, tilltänkta adressen; i annan kommun. Kan andra vårdnadshavaren hindra barns flytt? Finns en skyldighet hos ena vårdnadshavaren att få godkännande före flytt; ifråga om exempelvis egenmäktigt förfarande eller andra hänsyn? Det handlar om barn i ålder runt 11-13 och båda vårdnadshavare bor för tillfället inom samma kommun. Skolgången kommer inte att påverkas då både bil och goda bussförbindelser finns.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om föräldrar och barn finns i Föräldrabalken (FB).

Jag tolkar din fråga som att du och den andra föräldern har gemensam vårdnad och då är huvudregeln att ni tillsammans ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11§ och 13§ 1st). Barnets boende är en sådan fråga som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, om inte den andre vårdnadshavaren är förhindrad att ta beslut rörande vårdnaden av barnet och frågan dessutom inte kan skjutas upp utan olägenhet (FB 6 kap. 13§ 2st).

Svaret på din fråga blir alltså att du som huvudregel behöver den andra vårdnadshavarens godkännande för att kunna flytta dina barns boende, om inte den andre vårdnadshavaren skulle vara förhindrad att ta ett sådant beslut och det inte går att skjuta upp.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000