Behövs den andra vårdnadshavarens samtycke för att kunna flytta med barnen?

2017-11-02 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Hur ser möjligheterna ut för ena vårdnadshavaren att flytta barns boende (ej folkbokföringsadress) utan andra vårdnadshavarens godkännande? Den andra vårdnadshavaren, där barnet är folkbokfört, bor strax under 20 km från den nya, tilltänkta adressen; i annan kommun. Kan andra vårdnadshavaren hindra barns flytt? Finns en skyldighet hos ena vårdnadshavaren att få godkännande före flytt; ifråga om exempelvis egenmäktigt förfarande eller andra hänsyn? Det handlar om barn i ålder runt 11-13 och båda vårdnadshavare bor för tillfället inom samma kommun. Skolgången kommer inte att påverkas då både bil och goda bussförbindelser finns.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om föräldrar och barn finns i Föräldrabalken (FB).

Jag tolkar din fråga som att du och den andra föräldern har gemensam vårdnad och då är huvudregeln att ni tillsammans ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11§ och 13§ 1st). Barnets boende är en sådan fråga som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, om inte den andre vårdnadshavaren är förhindrad att ta beslut rörande vårdnaden av barnet och frågan dessutom inte kan skjutas upp utan olägenhet (FB 6 kap. 13§ 2st).

Svaret på din fråga blir alltså att du som huvudregel behöver den andra vårdnadshavarens godkännande för att kunna flytta dina barns boende, om inte den andre vårdnadshavaren skulle vara förhindrad att ta ett sådant beslut och det inte går att skjuta upp.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?