Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?

2020-11-28 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett par som är gifta men har levt i många år som sambor. Under sambotiden skrev vi ett testamente. jag har sedan tidigare barn. I testamemtet har min make (tidigare min sambo) testementerat sin del av våra gemensam ägodelar till mina barn. Gäller detta testament nu eller måste vi skriva ett nytt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ärvdabalken (ÄB) föreskrivs att testamenten som upprättas mellan sambor är utan verkan om samboförhållandet upphör (11 kap. 8 § ÄB). I och för sig upphörde ert samboförhållande när ni gifte er men regeln i ärvdabalken ovan utgör endast en presumtion (antagande) om testatorernas vilja (2 § sambolagen). Presumtionen bryts om det framgår något annat av testamentets lydelse eller om det på annat sätt kan antas att det var er vilja att testamentet skulle vara fortsatt gällande (11 kap. 1 § ÄB). Eftersom ert samboförhållande upphörde pga. att ni ingick äktenskap med varandra och ni inte har upprättat något nytt testamente så är det troligt att presumtionen anses bruten.

För att vara på den säkra sidan och undvika komplikationer i framtiden så rekommenderar jag ändå att ni upprätta ett nytt testamente. Det kan ni göra enkelt och till ett fast pris via vår avtalstjänst på https://new.lawline.se/products/1.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91196)