FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal01/12/2018

Behöver vi skriva några papper när vi är sambos?

Vi har tidigare varit gifta men har flyttat ihop igen tack vare jag åkte på en stroke. Min undran är nu om vi måste skriva något mellan oss för att det inte ska bli problem om någon av oss helt plötsligt avlider och den jag bor ihop med är far till våra sista barn och så finns det två till som han inte är far till.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du och din f.d. man efter en skilsmässa åter flyttat ihop. Jag utgår därför att ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll och sambolagen är tillämplig (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör bland annat om någon av er avlider eller om ni separerar (2 § SamboL). Vid dödsfall kan den efterlevande sambon begära att bodelning ska göras, i vilken samboegendomen ska fördelas (8 § SamboL). Samboegendom är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL).

Ni kan skriva ett samboavtal om ni inte vill det ska vara möjligt att göra en bodelning

Om ni inte vill att det ska vara möjligt att begära bodelning (antingen i samband med dödsfall, men även i händelse av att ni separerar) går det att avtala bort möjligheten (9 § SamboL). Sådant avtal kallas för ett samboavtal. I ett samboavtal kan ni dels avtala att viss egendom inte ska ingå i en bodelning, dels att bodelning inte alls ska göras.

I ett testamente kan ni bestämma vem som ska ärva er

Ytterligare något ni kan göra är att skriva testamente. I ett testamente kan ni själva bestämma vem som ska ärva er. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och att två samtidigt närvarande vittnen bevittnar när du skriver under testamentet (10 kap. 1 § Ärvdabalken). Vittnena får inte vara någon av de som ärver. Vittnena får inte heller vara den make/maka/sambo, syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till den som testamenterar (10 kap. 4 § andra stycket Ärvdabalken).

Jag kan varmt rekommendera att ni använder Lawlines avtalstjänst för att upprätta ett samboavtal till ett förmånligt pris. Ni fyller i alla uppgifter i tjänsten, betalar och får sedan avtalet författat juridiskt korrekt.

Hoppas du fått svar på din fråga! Är det något mer du undrar över är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare