FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal03/05/2018

Behöver vi skriva ett samboavtal för att huset ska tillfalla ena sambon vid separation?

Hej, jag ska köpa en villa som jag och min sambo har för avsikt att flytta in i tillsammans. jag kommer stå för alla pengarna. Vi är överens om att jag ska stå som ägare och ha rätten till huset ifall vi skulle separera, vad behöver vi skriva för papper för att detta ska gälla? och gäller samma regler ifall vi skulle förlova oss.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om sambos och samboegendom finner ni i Sambolagen (SamboL)

Huvudregel vid separation
Som huvudregel gäller att en bostad som är förvärvad för gemensam användning är samboegendom (3 § SamboL). Eftersom ni köper huset i syfte att använda det som gemensam bostad, så kommer huset vara samboegendom.
Om ni separerar kan någon av er begära bodelning och då ingår all samboegendom i bodelningen. Om ni inte skulle avtala om att något annat ska gälla, så kommer därför huset som utgångspunkt att vara med i en bodelning och delas lika mellan er. (8 § SamboL)

Upprätta ett samboavtal
Jag rekommenderar er att upprätta ett samboavtal. Där kan ni avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelning ifall ni separerar. (9 § SamboL)
Det innebär att ni kan skriva ett avtal om att huset inte ska ingå i bodelning och tillfaller då dig som ägare vid en separation. Tänk på att avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda och ska upprättas under ert samboskap för att vara giltigt.

Ni kan snabbt och enkelt upprätta ett samboavtal via Lawlines avtalstjänst. Ni hittar vår avtalstjänst här.

Om ni förlovar er eller gifter er gäller följande:
Att ni förlovar er utgör ingen rättslig skillnad. Så länge ni är sambos regleras det i Sambolagen och vad jag ovan förklarat gäller alltså även ifall ni förlovat er.

Däremot om ni gifter er gäller andra regler enligt Äktenskapsbalken.
Om ni skulle gifta er i framtiden bör ni då skriva ett äktenskapsförord om att huset är din enskilda egendom. (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken) Om ni skulle skilja er så kommer huset på så vis inte att vara med i bodelningen, istället tillfaller huset den som äger det. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord så kommer huset räknas som ert gemensamma och kommer då ingå och delas lika mellan er i en bodelning vid eventuell skilsmässa.

Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?