Behöver syskonbarnbarnen godkänna testamentet?

Om testamente finnes och tillfaller ett av syskonbarnen. Behöver avlidna syskons nu levande barnbarn godkänna testamentet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Testamentet ska delges och godkännas
Testamentet ska delges arvingarna genom att en bestyrkt kopia (här kan du läsa vad det innebär) av testamentet överlämnas enligt 14 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB). Eftersom syskonbarnbarnen är arvingar till den avlidne (2 kap. 2 § ÄB) ska testamentstagaren (syskonbarnet) delge syskonbarnbarnen testamentet, och ett godkännande från dem ska ges. Om testamentet redan godkänts av arvingarna behövs ingen delgivning.

En arvinge som inte godkänner testamentet och menar att det är ogiltigt, kan ogiltigförklara det genom att klandra testamentet. En klandertalan måste väckas inom sex månader efter att arvingen delgavs testamentet. Detta framgår av 14 kap. 5 § ÄB.

Kort sagt ska syskonbarnbarnen ta del av testamentet och godkänna det. En arvinge som godkänt ett testamente har genom godkännandet avsagt sig rätten att klandra testamentet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning