FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal24/05/2020

Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?

hej ! mitt namn är Per ! min fråga är ! vi är sambos med särkullebarn alltså inga gemensamma barn ! vi äger inga fastigheter tillsammans eller var för sig ! vi har en gemensam bil som vi delar alla kostnader med ! vi bor i en hyresrätt som bägge står för kontraktet på ! vad behöver vi skriva för juridiska papper för att vi ska få ärva varandra om något händer den ene ? samägandeskap för bilen ? testamente sins emellan ? eller nåt annat ? mvh per

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas jag kan hjälpa dig med din fråga.

Jag identifierar främst två frågor som jag kan hjälpa till att besvara:

(1)Den första är samägandet av bilen och den (2) andra är fördelning av arv om någon av er avlider. Eftersom ni är sambos, d.v.s inte gifta så kommer inte de faktum att ni har särkullbarn spela så stor roll. Gifter ni er däremot så spelar de större roll och jag kommer därmed också berör det i mitt svar.

(1) Samägande av bilen

Samägande av saker är något som kan uppstå vid köpet och är sällan något som aktualiseras eller man tänker på innan man måste fördela värdet av saker. Normalt är de den som köper något och betalar för det som äger saken. T.ex är de den som köpte bilen som äger den, de påverkas inte av vem försäkringen står på även om de är ett starkt bevis.

De finns dock undantag och de är just främst i förhållanden. HD har sagt att man kan presumera samägande om en sak är köpt för gemensamt bruk och bägge personerna i förhållandet har bidragit ekonomiskt, NJA 2013:242 6-7 p. I ert fall så beskriver du att de är en gemensam bil. Har bilen köpts för detta ändamålet och ni båda i vart fall bidragit något ekonomiskt till köpet eller i övrigt om vart annat står för ekonomiska utgifter så samäger ni troligtvis bilen redan. Bilar är något som typiskt sett anses vara samägt.

De krävs därmed inte ett formenligt avtal mellan er om det. De är dock alltid säkrast och att rekommendera att man skriver ett avtal - om inte annat för att ha de som bevis - om att ni äger hälften var. De finns inga formkrav på ett sådant avtal, men de är alltid att rekomendera att göra det skriftligt, 1 § Avtalslagen

(2) Arv

Att vara sambos påverkar inte fördelningen av arvet från en person på de sätt som ett äktenskap gör, 3 kap. 1 Ärvdabalken (ÄB). Samboskapet kan dock påverka vad som utgör arvet. Detta eftersom om en sambo avlider så upphör samboförhållandet - SamboL 2 § - och den andra sambon kan då begära en sambodelning, 8 § Sambolagen (SamboL). En sambodelning kan mycket kortfattat beskrivas som att man delar lika på följande saker:


(1) Bohag som köpts för den gemensamma hemmet, 6 § SamboL. Bohag är möbler, vitvaror, konst osv. Detta inkluderar inte saker som köpt innan man träffats, inte saker som inte köpts för att användas för de gemensamma hemmet och inte heller pengar t.ex på ett konto, 3 § SamboL


(2) Den gemensamma bostaden. Detta under förutsättning att den köpts för att användas som gemensamma bostad, 3 § SamboL


Ifall en sambo avlider så kan den andra sambon inom ett år begära en sambodelning, 8 SamboL. Detta kan alltså påverka hur mycket tillgångar som arvet utgör men i övrigt påverkar inte att man varit sambos hur själva arvet fördelas.

Huvudregeln gäller därmed vilken är att de är den avlidnes biologiska barn som ärver allt i första hand, 2 kap. 1 § ÄB. Skulle ni gifta er aktualiseras ett undantag och de är att den överlevande makan eller maken får hela arvet och att eventuella barn får vänta på sin del till den efterlevande maken avlider, 3 kap. 1 § ÄB. Ett undantag från undantaget är dock er situation. Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt om det inte finns ett testamente, 3 kap. 1 § ÄB.

Om ni gifter hade detta dock påverkat storleken av arvet. För även ett äktenskap upphör ifall en make avlider, 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Men vid en bodelning av äktenskap så är inte delningen begränsad till saker som köpts för den gemensamma bostaden eller bostäder som köpts för att vara gemensam bostad. Vid ett äktenskap är nämligen utgångspunkt att allt ingår och att allt delas lika, 7 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3§ ÄktB. Så vid upplösningen av ett äktenskap inkluderas t.ex bostäder som köptes innan personerna träffades eller pengar på ett bankkonto. Först efter bodelningen har gjorts ska arvet fördelas.

Testamente

Som jag konstaterat så kommer arvet inte tillfalla din sambo om du avlider utan istället kommer de gå till dina barn direkt. De kan därför vara behövligt att skriva ett testamente där arvet istället tillfaller din sambo, 9 kap ÄB. Detta för att undvika en situation där din sambo förlorar hälften av era tillgångar när du dör.

Dina barn kommer dock alltid ha rätt till hälften av ditt arv enligt den s.k laglotten, 7 kap. 1 § ÄB. Detta är dock något som de aktivt behöver kräva ut, 7 kap. 3 § ÄB.

Jag hoppas att de har förklarat lite vad som gäller.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Hittade du inte det du sökte?