Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?

hej

vi är ett sambo par utan ngr avtal

vi ska skriva testamente hos er digitalt

där vi önskar orubbat bo tills vi båda dör och oxå där vi testamenterar varandra vars 50%

barnen vars 25 % då vi har 2 gemensamma

ja undrar räcker det med testamente ?

el måste vi oxå göra sambo avtal vi har inga problem dela på egen hand om vi skulle separera !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna kring vad som gäller i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL).

Jag förstår din fråga som att ni har två gemensamma barn och ska skriva ett testamente för att säkerställa att den efterlevande sambon kan sitta kvar i orubbat bo fram tills dennes död. Jag förstår också att ni i testamentet kommer att dela ut 25 % av kvarlåtenskapen till vardera barn och resterande till den efterlevande sambon.

Vid en förälders död är huvudregeln att bröstarvingar (den avlidnes barn) ärver sin avlidna förälder först, eller i de fall att föräldern var gift så ärver den efterlevande maken före de gemensamma barnen (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB).

Dödsfall i samboförhållande

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL).

Ett testamente får dock aldrig inskränka en bröstarvinges laglott som utgör hälften av arvslotten – eftersom att ni har tänkt er att dela ut 25 % av kvarlåtenskapen till vardera barn efter den första förälderns död, får barnen ut deras laglott.

I fråga om fördelning av egendom vi en sambos död, räcker det i så fall med ett testamente. Ni behöver således inte även skriva ett samboavtal – utan samboavtalet är främst till för egendomsfördelning vid separation.


Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning