FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal15/03/2015

Behöver överlåtelse av fastighet genom gåva bevittnas?

Hej! Fick ett svar rörande gåvobrev på fastighet. I svaret stod att gåvobrevet inte behövde bevittnas. Jag har fått annan information som säger att brevet måste vara bevittnat för att gåvomottagaren ska kunna få lagfart på fastigheten. Vilket besked är rätt? Undrar också om mor har rätt formulering i gåvobrevet. Hon skriver att gåvan ska träda i kraft när hon av praktiska eller hälsoskäl väljer att sälja huset och att lagfarten ska skrivas över på oss två döttrar före försäljningen. Är detta juridiskt korrekt? Min syster och jag är enda bröstarvingar. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Till att börja med stämmer det att gåvohandlingen måste vara styrkt av två vittnen för att du ska kunna få lagfart på fastigheten (Jordabalken 20 kap. 7 §). Man kan säga att ett förvärv av fastighet görs i två steg, dels genom den skriftliga överlåtelsen (i ert fall i form av gåvobrev), och dels genom registrering hos lantmäteriet (ansökan om lagfart). Det första steget kräver inga vittnen, men det andra steget gör det.

Beträffande formuleringen i gåvobrevet så håller jag med om att den är tämligen otydlig. Min rekommendation till er är att ta kontakt med en fastighetsmäklare och/eller en advokat som kan hjälpa er med formaliteterna och formuleringen i gåvobrevet.

Vänliga hälsningar,

Peter HolmerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning