Behöver min son med ungerskt och amerikanskt medborgarskap uppehållstillstånd för att besöka mig i Sverige?

2018-11-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min son som bor i Amerika sedan 198X,han är född här i Sverige 198Y.Han är Amerikansk och Ungersk medborgare.Undrar om han behöver söka uppehållstillstånd,och hur länge får han stanna hos mig och min familj ?M.v.h.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns möjlighet att besöka Sverige både genom det ungerska medborgarskapet och det amerikanska medborgarskapet utan att behöva ett uppehållstillstånd. Denna möjlighet gäller dock under en begränsad tid, så huruvida din son behöver ansöka om ett uppehållstillstånd beror på hur länge han tänkt besöka dig och din familj. Nedan kommer jag redogöra för de olika förutsättningarna för att resa till Sverige utifrån de olika medborgarskapen. Utgångspunkten är utlänningslagen.

Ungerskt medborgarskap

En grundläggande princip inom EU är den fria rörligheten vilket innebär att människor får röra sig fritt mellan alla EU:s medlemsländer. Eftersom både Ungern och Sverige är med i EU träffas båda länderna av principen, vilket innebär att t.ex. ungerska medborgare får röra sig fritt i Sverige under förutsättning att de har ett giltigt pass. Rätten att röra sig fritt i Sverige för en person med ungerskt medborgarskap gäller i tre månader. Under dessa tre månader finns inga krav på att personen t.ex. måste arbeta i Sverige. Efter tre månader kan en EU-medborgare fortsätta vistas i Sverige genom sin uppehållsrätt (3 a kap. 1 § utlänningslagen). För att en person ska ha uppehållsrätt krävs att någon av följande är uppfyllda (3 a kap. 3 § utlänningslagen):

1. Att personen är arbetstagare eller driver ett eget företag i Sverige.

2. Att personen har kommit till Sverige med syftet att söka ett arbete här i landet och dessutom har en verklig möjlighet att få en anställning i Sverige.

3. Att personen är inskriven som student vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige, till exempel ett universitet, och har tillräckliga tillgångar för att kunna försörja sig själv och eventuella medföljande familjemedlemmar. Dessutom måste personen i fråga ha en heltäckande sjukförsäkring för sig själv och familjemedlemmarna som är giltig i Sverige.

4. Att personen har tillräckliga tillgångar för att kunna försörja sig själv och sina familjemedlemmar samt har en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige och gäller för sig själv och familjemedlemmarna.

Uppfylls inte kraven för uppehållsrätt och den ungerska medborgaren vill stanna längre än tre månader måste denne ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Amerikanskt medborgarskap

Amerikanska medborgare är viseringsfria i Sverige vilket innebär att de får resa in i Sverige utan något uppehållstillstånd. De kan stanna i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Planerar de dock att stanna längre än så krävs uppehållstillstånd. Ska en amerikansk medborgare besöka någon i Sverige under en längre tid än tre månader krävs ett uppehållstillstånd för besök. Om den amerikanska medborgaren istället vill stanna längre än tre månader i Sverige för att studera eller arbeta kan de ansöka om ett uppehållstillstånd för studier eller ett arbetstillstånd. Observera dock att detta ibland kan innebära att de måste resa ut ur Sverige för att kunna få ett sådant uppehållstillstånd (5 kap. 18 § utlänningslagen). Utgångspunkten är nämligen att en utlänning måste blivit beviljad uppehållstillstånd innan denne reser in i Sverige för uppehållstillstånd som avser t.ex. arbete eller studier.

Sammanfattningsvis

Rörligheten för EU-medborgare är betydligt friare än för amerikanska medborgare, om än båda kan resa in i Sverige utan uppehållstillstånd under tre månader. Beroende på hur länge din son vill stanna i Sverige och vad han avser göra efter tre månader kan ett uppehållstillstånd behövas. Mest troligt kommer det som är aktuellt då vara ett uppehållstillstånd för besök eftersom din son har uppehållsrätt genom sitt ungerska medborgarskap om han skulle vilja arbeta eller studera efter tre månader.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (809)
2019-04-21 Hemvisttidens beräkning vid ansökan om svenskt medborgarskap
2019-04-15 Behöver min amerikanska vän visum för att besöka mig i Sverige?
2019-04-14 Skillnad att vara gift eller inte vid anknytningsansökan
2019-04-14 Ansöka om uppehållstillstånd från Sverige

Alla besvarade frågor (68021)