Behöver min fru lämna Sverige för att ansöka om uppehållstillstånd?

Hej

Jag är svensk medborgare vi är gifta i Sverige jag o min fru som är från bosnien måste hon åka tillbak och söka om uppehållstillstånd?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i den så kallade utlänningslagen (UtlL). Jag kommer även att anta att din fru tidigare inte haft uppehållstillstånd i Sverige, skulle det vara så får du gärna ställa en kompletterande fråga.

Var ska uppehållstillstånd sökas?

Enligt huvudregeln ska uppehåll sökas och beviljas innan inresan till Sverige (UtlL 5 kap. 18 § första stycket). Det finns dock ett undantag i din frus fall då hon söker uppehållstillstånd på grund av att ni är gifta om det inte skäligen kan krävas att din fru reser till ett annat land för att ansöka där (UtlL 5 kap. 18 § andra stycket, femte punkten).

Kan det skäligen krävas att din fru reser till Bosnien för att söka om uppehållstillstånd?

Domstolen har ställt ganska stränga krav på denna punkt. Det finns ett rättsfall om att det inte varit skäligt att kräva att resa till annat land på grund av att den som sökt om uppehållstillstånd varit gravid (MIG 2006:8). Ett annat rättsfall har sagt att det inte var oskäligt att kräva att den som sökte om uppehållstillstånd reste till Gambia trots att denna person hade fru och barn i Sverige (MIG 2007:11). I första fallet fick alltså personen ansöka i Sverige, i det andra fallet behövde dock personen åka tillbaka till sitt hemland för att ansöka om uppehållstillstånds.

Slutsats

Det finns alltså en möjlighet för din fru att få söka om uppehållstillstånd i Sverige, men det hela kan falla på att det kan vara skäligt att kräva att hon faktiskt reser till Bosnien för att ansöka där. Eftersom jag inte känner till just hur omständigheterna ser ut för er kan jag inte säga med säkerhet om hon kommer att kunna ansöka i Sverige. Det krävs dock en hel del för din fru inte ska krävas att ansöka i Bosnien.

Ansöker din fru i Sverige rekommenderar jag henne att beskriva varför det inte är skäligt att kräva att hon åker till Bosnien för att istället ansöka där.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000