Behöver man vara folkbokförd på sin hyresrätt man hyr ut i andra hand, och vad krävs för att få överlåta ett hyreskontrakt?

Hej, jag ska prova på att bo tillsammans med min pojkvän, i hans bostadsrätt, och jag vill då hyra ut min hyresrätt till ett syskon i andra hand. Har två frågor kring detta;

1. Måste jag fortfarande vara skriven på adressen till min hyresrätt eller kan jag folkbokföra mig på min pojkväns adress under tiden som vi bor ihop?

2. Jag tänker mig att mitt syskon ska få hyra min hyresrätt i andra hand i max ett år, hur fungerar det om jag därefter skulle vilja skriva över lägenheten till denne?

Tack på förhand!

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med förutsätter jag att du har fått tillstånd från din hyresvärd att hyra ut lägenheten i andra hand, då detta är ett krav för andrahandsuthyrning (12 kap. 39 § jordabalken, JB). Tillstånd att hyra ut i andra hand kan även inhämtas av hyresnämnden om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för upplåtelsen p.g.a. särskilda familjeförhållanden, sjukdom, ålder, arbete på annan ort eller liknande förhållanden (12 kap. 40 § JB).

Fråga 1

Du behöver, eller ska, inte vara skriven på adressen till din hyresrätt utan du ska folkbokföra dig på din pojkväns adress under tiden ni bor tillsammans, då det är en skyldighet att folkbokföra sig på den adressen du anses vara bosatt, vilket är den fastighet där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila (6 och 7 § folkbokföringslagen).

Fråga 2

Även i detta fall krävs hyresvärdens samtycke för överlåtelse av hyresrätten (12 kap. 32 § JB). Det finns dock regler som rör sambos och makar när det kommer till överlåtelse av hyresrätt vid bodelning och arvskifte som tillåter sambo eller maka att träda i den tidigare hyresgästens ställe (12 kap. 33 § JB). Om en hyresgäst inte längre avser att använda lägenheten får denne överlåta lägenheten till närstående som denne varaktigt sammanbor med, och i sådana fall kan tillåtelse inhämtas från hyresnämnden (12 kap. 34 § JB). Det finns således inga regler om överlåtelse till syskon. Även byte av hyresrätt är tillåtet med hyresnämndens tillstånd (12 kap. 35 § JB), men var inte aktuellt i detta fall så som jag tolkat din fråga.

För att skriva över hyresrätten till ditt syskon krävs det alltså tillåtelse och samtycke från din hyresvärd. Jag skulle därför råda dig att prata med henne/honom om det skulle vara något som är möjligt i ert fall, vilket inte borde vara omöjligt så länge det t.ex. inte finns något form av kösystem för att få ett kontrakt eller andra omständigheter som hyresvärden ska/vill förhålla sig efter när en ny hyresgäst tar över lägenheten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo