FrågaAVTALSRÄTTAvtal24/07/2020

Behöver man vara bosatt i Sverige för att få bolån i landet?

Kan svensk medborgare bosatt i USA få bolån i Sverige för köp av svensk fastighet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett bolån är ett avtal med en långivare

Ett bolån är ett avtal mellan dig som låntagare och den bank du lånar pengarna av, ni ingår alltså ett låneavtal enligt avtalsrättsliga regler och det är således avtalslagen som är tillämplig som utgångspunkt. Detta innebär att det är upp till banken att avgöra om de vill låna ut pengar till den som är bosatt i USA eller inte, olika banker har olika villkor för att bevilja lån. Det finns inget krav på att man ska vara bosatt i landet man ansöker om bolån i.

Säkerheten är det viktiga

Som långivare är det viktiga att låntagaren kan uppvisa en säkerhet för lånet, om du kan uppvisa en god ekonomi, inkomst eller andra tillgångar som kan garantera din betalningsförmåga så ska det inte vara några problem att bli beviljad ett bolån trots att du inte är bosatt i Sverige.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Vänliga hälsningar,

Mina JenabpourRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning