Behöver man skatta i Sverige och Chile för försäljning av fast egendom i Chile? Är arv verkligen skattefritt?

FRÅGA
Hejjag har en fråga angående att arv i Chile, det är en fastighet.Vid försäljning och ev vinst måste man då skatta för det i Sverige?Om ja, varför heter det då att arv inte behöver skattas?Och om försäljningen går med förlust behöver man skatta då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du ärvt en fastighet från en avliden släkting i Chile och du undrar om en eventuell försäljning av fastigheten i Chile kan leda till att du drabbas av skatt i Sverige.

Min utgångspunkt är att det är fast egendom, dvs att du säljer marken och därpå tillhörande fastighet.

Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL) och lag om skatteavtal mellan Sverige och Chile (S-avtalet).

De artiklarna (Art) jag hänvisar till finns i bilagan till lag om skatteavtal mellan Sverige och Chile. Du hittar bilagan om du scrollar ner på hemsidan här: här

Behöver du skatta i Sverige på försäljning av fast egendom i Chile?

För att förhindra att du får skatta för en fastighetsförsäljning i Chile i både Chile och Sverige har Sverige ingått ett avtal med Chile som ska förhindra så kallad dubbelbeskattning (1 § S-avtalet).

Den inkomsten du tjänar på att sälja din fastighet i Chile ska beskattas där (art 6.1 S-avtalet). Det innebär att Sverige kommer reducera din skatt med motsvarande av vad du har fått betala i Chile, således tar inte Sverige ut någon skatt för den försäljning som skett i Chile (art 23.2a S-avtalet).

Vad gäller angående att arv är skattefritt i Sverige?

Skatten på gåva och arv har avskaffats sedan en tid tillbaka. Enligt 8 kap. 2 § IL är förvärv genom arv skattefritt. Regeln säger att vid själva arvskiftet så sker inget skatteuttag men det sker beskattning vid försäljning av fastigheten. Det följer av den så kallade kontinuitetsprincipen att när du mottar ett arv så träder du in i arvlåtarens skattemässiga situation, du blir ju nämligen ny ägare till egendomen. Så när du väl säljer egendomen så kommer skatten beräknas på de kostnader som arvlåtaren haft i samband med sitt ursprungliga köp.

Slutsats och vad bör du göra nu?

Jag har redogjort översiktligt vad som gäller vid internationell dubbelbeskattning av fast egendom. Lämpligen bör du kontakta skatteverket i Sverige för att rådgöra hur du ska gå tillväga vid en eventuell försäljning av fastigheten i Chile. Dessutom om möjligheten finns bör du kontakta skatteverket i Chile (servicio de impuestos internos) och rådgöra med dem hur de kommer beskatta försäljningen i Chile.

Den skatten du kommer belastas med anledning av försäljningen i Chile hänger på hur de beskattar försäljning av fast egendom.

Om du önskar gå vidare med ditt ärende mer i detalj är du välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här:https://lawline.se/boka

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (282)
2021-04-15 Kapitalbeskattning Spanien & Sverige
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam
2021-03-29 Betala svensk skatt på kanadensisk pension

Alla besvarade frågor (91307)