Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?

2021-02-22 i God man
FRÅGA
Min dotter har god man efter sin stroke. Dottern har kvar sin rättshandlingsförmåga då hon har god man och inte förvaltare. Fråga: Kan hon ansöka om att få ha eget mobilt ID? Behöver hon medgivande från sin gode man för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en god man?

En god man är en person som utses av domstol eller en överförmyndarnämnd att hjälpa någon som har svårigheter att sköta sin ekonomi själv på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning.

Det förekommer även godmanskap när delägare i dödsbo vistas på annan ort och inte själv kan bevaka sin rätt i boet.

Vilka dokument behöver en god man eller förvaltare ta med till banken?

Vid första besöket på bankkontoret behöver du som god man eller förvaltare ta med ett aktuellt "registerutdrag om ställföreträdarskap" från överförmyndarmyndigheten i din kommun. Registerutdraget får inte vara mer än ett år gammalt.

Alternativt kan ett beslut från tingsrätten visas.

I varje ärende där överförmyndarens godkännande krävs behöver du även visa ett beslut från överförmyndaren.

Sammanfattningsvis behöver din dotter hennes gode mans samtycke för att få ha eget mobilt ID, då denne måste ha ett möte med banken.

Vänligen,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (544)
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?
2021-11-10 Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?
2021-10-31 God man för ens förälder

Alla besvarade frågor (97361)