Behöver man registrera ett samboförhållande?

FRÅGA
Skall man registrera samboförhållande?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Definitionen av ett samboförhållande finns i 1 § sambolagen. Här stadgas att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Detta innebär att man bor tillsammans och har för avsikt att fortsätta göra det, att man är två personer som har en sådan känslomässig relation till varandra att sex normalt ingår i liknande förhållanden, att man har ett samarbete kring vardagliga göromål (ett ekonomiskt samarbete måste föreligga, det kan dock troligen vara väldigt begränsat) samt att man ej är gift, varken med varandra eller med någon annan.

Presumtion för samboförhållande föreligger om man bor tillsammans och har eller har haft barn tillsammans, om man har gemensam folkbokföringsadress (eller har bott tillsammans i sex månader) eller om man skrivit samboavtal, aktivt skaffat bostaden tillsammans, upprättat ett inbördes testamente eller öppnat ett gemensamt bankkonto.

För att det ska handla om ett samboförhållande krävs alltså ingen registrering. Detta är en av de sakerna som skiljer ett samboförhållande från ett äktenskap.

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?