Behöver man registrera en upphovsrätt?

2020-04-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Lisa arbetar som författare och ingår ett avtal med bokförlaget Bok AB om utgivningen av hennes nya roman "Efter stormen". Efter någon tid kan Lisa se sin bok på bokdiskarna, men upptäcker till sin förtvivlan att romanen nu kallas "I vått och torrt" och som författare anges förlagsredaktör Anders Wik. Mycket uppretad vänder sig Lisa till förlaget, som dock hävdar att Lisa ej förvärvat någon upphovsrätt till verket,eftersom detta ej registrerats hos PRV. Detta medför också att man har rätt att ändra på titeln och att man inte behöver ange Lisa som författare, menar förlaget.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag har lite svårt att bedöma vad din fråga är. Av omständigheterna tolkar jag den dock på följande sätt: Har förlaget rätt när de säger att de inte behöver ange Lisa som författare då hon inte har registrerat sig hos PRV? Samt får förlaget publicera boken med en annan författares namn?

(Är det fel så är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen så hjälper vi mer än gärna)

Vilken typ av rättighet handlar det om?

Rättigheter till saker som i grunden inte är fysiska utan mer existerar på ett tankeplank som t.ex ritningar, böcker och musik brukar kallas immateriell rättigheter. De manifesterar sig ofta fysiskt genom t.ex tryckta böcker men de är iden bakom som man har rätten till. I detta fallet har vi att göra med manuset till en bok. Detta är ett verk och därmed är det fråga om en upphovsrätt, 1 § 1p URL. Dessa rättigheter regleras i upphovsrättslagen (URL), 1 § URL. Eftersom Lisa är författare så kan vi utgå från att det hon skriver är originellt och därmed når upp till kravet på verkshöjd och är ett eget skönlitterärt verk, 1§ 1p URL. Den som skapar ett verk är den som får upphovsrätten till verket, 1§ URL. I detta fallet är Lisa författaren och därmed skaparen. Det finns enbart ett undantag från att skaparen är den som är upphovsrättshavare och det gäller enbart för datorprogram, 40 a § URL. det blir alltså inte aktuellt här.

Hon är därför upphovsrättshavaren. Detta kräver inte någon registrering till skillnad från t.ex rätten till ett varumärke.

Vad ger det för rättigheter?

De framgår att hon ingår ett avtal med förlaget. Då vi inte vet vad det avtalet säger så kan jag inte uttala mig så mycket om de ekonomiska rättigheterna till böckerna. Alltså vem som har rätt att trycka, sälja och marknadsföra böckerna, 2§ URL. Dessa kan nämligen överlåtas, 27 § URL. Något som inte kan överlåtas är dock de ideella rättigheterna, 27§ URL. T.ex att bli namngiven i den omfattning som god sed kräver när verket framställs, 3§ URL, 27§ URL. God sed inom bokbranschen inkluderar att bli namngiven på böckerna när det marknadsförs och säljs.

Vidare får inte ett verk ändras så att upphovsmannens litterära anseende kränks, 3§ 2 st URL. Inte heller denna rätt kan överlåtas, 27 § URL. De är dock tveksamt om en ändring av titeln är sådan att den kan ses som kränkande. Endast sådana ändringar som utgör en verklig kränkning omfattas. Ändringar och justeringar av redaktionell karaktär faller alltså normalt utanför bestämmelsens tillämpningsområde, prop. 1960:17 s. 72. Eftersom ändringen här är marginell och är i samma tema så anser jag inte att de är en kräkning. Mot detta talar dock att även ett annat namn anges vilket gör att ändringen får det att se ut som att verket inte alls kommer från Lisa. Detta är dock främst en repetition av det som utgjorde en kränkning enligt första stycket.

Sammanfattning

Jag besvarar de frågor som jag tolkade fram på följande sätt.

-Företaget har fel när de säger att Lisa inte har någon rättighet för att hon inte registrerat det. En registrering krävs inte för upphovsrätt

-Företaget får inte publicera boken utan att namnge Lisa på det sättet som de gör

Jag hoppas det besvarade din fråga

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?