FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt18/11/2020

Behöver man göra någonting för att få upphovsrätt till sina verk?

Är all text, alla artiklar, alla foton som jag producerat och lägger in på min hemsida automatiskt skyddade av Lagen om Upphovsrätt,.... eller måste jag skriva in på hemsidan något som t ex "Varje form av kopiering text och bild från denna hemsida utan medgivande av respektive författare eller fotograf är förbjudet enligt Lagen om Upphovsrätt" ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När uppstår upphovsrätten?

Upphovsrätt uppstår i princip när verket, det som upphovsrätten gäller, uppstår. Det kräver med andra ord ingen registrering, hänvisning, symbol eller liknande för att lagen om upphovsrätt (URL) ska kunna tillämpas.

För att verket ska omfattas av lagen krävs att verket har någonting som kallas verkshöjd. Detta innebär kortfattat att verket är originellt. En tumregel baserat på praxis brukar vara "om risken inte är minimal för att två oberoende skapare skulle kunna skapa verket, saknas sannolikt verkshöjd" (NJA 2002 s. 178). Det beror alltså lite på hur dina texter och bilder ser ut, artiklarna lär i varje fall vara upphovsrättsskyddade.

Förbjuder URL andra från att kopiera verken?

En del av skyddet som URL ger är den så kallade ekonomiska ensamrätten. Den ekonomiska ensamrätten innefattar en uteslutande rätt att bland annat framställa exemplar (eller kopiera det) (2 § URL). Detta innebär att det är som du säger förbjudet att kopiera utan samtycke från personen som upphovsrätten tillhör, vilket kan leda till påföljder som straff och skadestånd (53 - 54 § URL).

Observera dock att det finns undantag till denna bestämmelse. Bland annat är det lagligt att kopiera eller framställa exemplar för privat bruk och för den närmaste vänkretsen (12 § URL). På så vis är det inte helt förbjudet att kopiera utan medgivande, vilket kan vara bra att känna till om detta skulle hända. Det är dock som sagt inte okej att utan samtycke kopiera och sprida till allmänheten, till exempel genom att lägga upp dina artiklar öppet på webben.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Ellinor Wåhlin DahlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?