Behöver man betala transportstyrelsens förseningsavgifter utan att ha ingått avtal med dem?

2021-11-05 i Myndigheter
FRÅGA
HejJag har fått en förseningsavgift från Transportstyrelsen på 300:- för att ej i tid har betalat en infrastrukturavgift på 9:- (gäller en bropassage). Förseningen var 4 dagar.I ett svar från er på en fråga om lagar om förseningsavgifter 2018-10-08 skriver ni att det måste finnas en avtal med bestämmelse om förseningsavgift för att den ska kunna tas ut.Jag har mig veterligen inget tecknat eller muntligt avtal med Transportstyrelsen. Eller ingick jag ett avtal när jag körde över bron? Kan inte minnas /hann inte läsa om det stod något på skyltarna. Jag har tänkt att bestrida förseningsavgiften. Kan jag åberopa att det inte finns något avtal mellan mig och Trafikverket?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mycket riktigt som du säger så ingick du genom ditt handlande (köra över bron) ett avtal om att betala en infrastrukturavgift när du körde över bron. Man brukar säga att ett avtal kan ingås även genom konkludent handlande (utöver muntliga och skriftliga avtal). Ett annat sorts konkludent ingånget avtal är när man kör in i ett parkeringshus med kameror som registrerar bilar och administrerar parkeringsavgifterna.

När man normalt ingår avtal med varandra inom civilrätten så brukar man först gå igenom avtalets villkor som innehåller klausuler för hur förseningsavgifter och dylikt ska regleras och beräknas. Denna infrastrukturavgift är dock inte en civilrättslig fordran (som exempelvis när Företag Y hyr ut en parkeringsplats till Företag X), utan är en statlig fordran - och staten har som bekant en starkare förhandlingsposition i relation till sina medborgare.

Förseningsavgiften får sin legitimitet genom bland annat Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, som i sin 20 § 6 punkt anger att det är transportstyrelsen (dvs den myndighet som regeringen utsett) som får bestämma om avgifter med anledning av att infrastrukturavgifter inte har betalats i rätt tid. Regeringen har alltså bemyndigat transportstyrelsen att bestämma om förseningsavgifter för infrastrukturavgifter, och för att kunna ta ut denna förseningsavgift behöver staten inte ditt godkännande (vare sig muntligt, skriftligt eller konkludent). Det räcker med att accepterar infrastrukturavgiften genom att passera bron - förseningsavgiftsklausulen kommer "på köpet" i avtalet så att säga.

På inbetalningskortet för avgiften som transportstyrelsen ska ha skickat ut till dig bör information om förseningsavgiften ha framgått. Notera även att transportstyrelsen kan lägga på ytterligare 500 kronor i avgift om infrastrukturavgiften (inklusive den första förseningsavgiften) inte betalas i tid.

Slutsatsen är alltså att förseningsavgiftsklausulen som sådan är giltig. Mitt råd till dig är att först betala den senaste avgiften som kommit (dvs 309 kronor) och därefter begära en omprövning eftersom de annars kan ta ut den andra avgiften jag nämnde ovan. Vad gäller avsaknaden av ett avtal så kommer Transportstyrelsen hänvisa till att du faktiskt kört över bron och därmed accepterat infrastrukturavgiften. Vad beträffar förseningsavgiften har den stöd i lagen jag nämnde ovan, så den behöver inte transportstyrelsen ditt godkännande för att kunna ta ut (eftersom regeringen har givit dem tillstånd att bestämma på den punkten).

Jag hoppas detta besvarade din fråga även om svaret troligen inte är vad du hoppats på. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig.

Vänligen,

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (457)
2021-11-30 Socialtjänsten lyssnar inte
2021-11-29 Har migrationsverket rätt att kräva mig på bankkontoutdrag?
2021-11-24 Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?
2021-11-20 Kan skulder hos Kronofogden påverka beslut om svenskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (97480)