Behöver man betala arvsskatt?

FRÅGA
Vi har tre barnVi bor i en villa värd ungf. 8 miljomer kr.Vi är 78 och 74 år. Vi undrar om vi skänker huset till barnen, 3 st.med rätt för oss att sitta i orubbat bo så länge vi lever. Vi tänker att idag är det ingen arvsskatt men den kanske kommer att återinföras, och i så fall, skulle vi undslippa den.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsskatten är sedan 2005 avskaffad i Sverige. Ifall den kommer att återinföras eller ej är helt beroende av politiska beslut i riksdagen. Det har förts fram motioner från några ledamöter i riksdagen om att utreda ifall arvsskatten ska återinföras (se exv. motion 2013/14:Sk403 och motion 2011/12:Sk429) men förslagen har fått avslag. Mig veterligen finns inget skarpt förslag om att återinföra arvsskatten i nuläget, men det kan som sagt ändras beroende på politiken.

Det går således inte att säga om arvsskatten kommer att återinföras igen framöver eller om den förblir slopad, utan det beror på vilken politik som förs och vad en majoritet av riksdagen röstar för vid ett sådant förslag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93145)