Behöver man betala arvsskatt?

2021-01-10 i Arvsskatt
FRÅGA
Om jag sätter in 100.000 kr på en bankbok till mitt barnbarn, att kunna tas ut först vid hennes 18-årsdag, behöver hon då betala arvsskatt?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Inkomstskattelagen (1999:1229), förkortat IL.

Arvsskaten är sedan 1 januari 2005 slopad, vilket innebär att ditt barnbarn inte kommer behöva betala någon skatt i det hänseendet, se även 8 kap 2 § IL.

Däremot så kommer ditt barnbarn i framtiden, om pengarna placeras på ett sådant sätt att de genererar ränta, behöva betala skatt på den eventuella kapitalvinsten på (i dagsläget) 30%, se 41 kap 1 § IL, 42 kap 2 § IL och 65 kap 7 § IL. Detta förutsätter som sagt att pengarna genererat vinst, och beskattning sker vid uttaget

Sammanfattningsvis kommer ditt barnbarn inte att behöva betala någon arvsskatt, men om pengarna genererar vinst så kommer vinsten att beskattas.

Trots att det inte efterfrågades vill jag erbjuda en synpunkt.
De flesta banker rör sig idag ifrån bankböcker, och om de erbjuder sådana tjänster så finns det en risk att de förenar tjänsten med en betydande administrationsavgift - av den anledningen kan det vara värdefullt att kontakta din bank och se över deras bankbokspolicy och eventuellt diskutera andra sparformer.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, du är varmt välkommen med ytterligare funderingar om några skulle dyka upp!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (112)
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?
2021-03-18 Finns arvsskatten kvar i Sverige?
2021-02-27 Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

Alla besvarade frågor (91353)