Behöver man ange sitt personnummer för ett giltigt fastighetsköp?

2021-01-14 i Köpavtal
FRÅGA
Ska skriva köpeavtal privat,det gäller en fastighet måste mina fyra sista siffror i mitt personnummer stå med för att det ska vara giltigt eller det räcker med min födelsedata mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om köp av fastighet finns i jordabalken (JB).

Krav vid köp av fastighet

Vid köp av fast egendom så ska både köparen och säljaren ska underteckna ett köpekontrakt där fastigheten och köpeskillingen anges, och det ska även finnas en överlåtelseförklaring (JB 4 kap. 1 § första stycket). Om dessa formföreskrifter inte uppfylls så är köpet av fastigheten ogiltig (JB 4 kap. 1 § tredje stycket).

Det finns alltså inget krav på att du ska ange ditt personnummer, och din födelsedata behövs inte heller egentligen. Utan det räcker som sagt med en underskrift och namnteckning, samt att de övriga kraven som nämnts är uppfyllda för att det ska röra sig om ett giltigt fastighetsköp.

Ett köpebrev upprättas också ofta på tillträdesdagen. Det är dock inte ett krav att ett köpebrev ska upprättas för att det ska röra sig om ett giltigt fastighetsköp, även om många väljer att upprätta ett köpebrev för att köpebrevet kan anses fungera som ett kvitto för att hela köpeskillingen är betald. Det kan även noteras att formföreskrifterna för köpebrev är densamma som för köpekontraktet (JB 4 kap. 2 §). Det krävs alltså inte heller att du uppger ditt personnummer i köpebrevet.

Lagfartsansökan

Det ska dock poängteras att det finns ett krav på att ange personnummer vid en lagfartsansökan (JB 19 kap. 11 §). Förvärvshandlingen ska då skickas med i själva ansökan, vilket kan vara själva köpekontraktet men det är vanligare att ett senare upprättat köpebrev skickas med (JB 19 kap. 10 § tredje stycket). Oftast står personnumret med i köpekontraktet och/eller köpebrevet, men utifrån lagens utformning så är det inte ett krav, utan kravet är att personnumret ska finnas med i själva lagfartsansökan.

Lagfartsansökan kommer dock i ett senare led och det ska poängteras att den inte något att göra med köpekontraktets giltighet.

Sammanfattning

Ditt personnummer behöver inte vara med i köpekontraktet för att det ska röra sig om ett giltigt fastighetsköp. Kraven för ett giltigt fastighetsköp är bl.a. att köpekontraktet ska undertecknas av både köparen och säljaren, men i detta ligger inte ett krav att ange sitt personnummer, och inte heller födelsedata för den delen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (197)
2021-04-04 Är ett avtal om köp av fastighet muntligt eller via sms giltigt?
2021-03-30 När är fastighetsköpet avslutat?
2021-03-22 Hur en särbo kan köpa andel i ett fritidshus
2021-02-27 Sälja fastighet med skyldighet att sälja den billigare till nästa generation

Alla besvarade frågor (91130)