Behöver jag som tilltalad inkomma med motbevisning i ett brottmål?

2019-10-01 i Narkotikabrott
FRÅGA
Jag är anklagad för ringa narkotika brott då analys av mitt urinprov visade sig innehålla 2 bensodiazepiner som jag inte har rätt att använda. Jag har dock en annan bensodiazepin utskrivet. Jag har förnekat brott och har ingen aning hur dessa 2 bensodiazepiner hittades i min kropp. Jag går sällan ut på krogen och skulle jag göra det så håller jag alltid koll på mitt glas och mat. Nu ska jag jag snart upp på huvudförhandling då jag ej godtog föreläggandet. Jag har aldrig dömts för något liknade brott. Åklagaren menar jag tagit dessa med uppsåt, måste jag då komma med motbevis, dvs förklara hur dessa 2 bensodiazepiner hittades i min kropp för att bli frikänd?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bevisbördan i brottmål

När det gäller brottmål, som i ditt fall, är det alltid åklagaren som har den fulla bevisbördan för att du har handlat på det sätt som åklagaren påstår, det vill säga brukat narkotika med uppsåt. Du har ingen skyldighet att komma med motbevis, men det är fördelaktigt att ha en förklaring till hur situationen uppstod när du ska lämna din utsaga inför rätten under huvudförhandlingen.

Misstänkt för brott när man blivit drogad

Det som kan sägas om fall där någon är misstänkt för ringa narkotikabrott, men omedvetet fått i sig narkotikan — blivit drogad, är att det som du själv beskriver krävs uppsåt för att dömas till ansvar för brottet. Uppsåt finns alltså om du medvetet valt att bruka narkotikan. Det kan även finnas ett likgiltighetsuppsåt om du druckit en drink i vilken du var medveten om att det kanske kunde finnas narkotika, men inte brydde dig. Har du däremot druckit en drink som någon spetsat, då har du inte haft uppsåt till intaget av narkotika.

Det är åklagaren som har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. Beviskravet gäller både bruket och uppsåtet. I ditt fall finns det inget tvivel över att du haft narkotika i blodet. Har det däremot gått till som du beskriver har du inte haft uppsåt till brottet och ska inte dömas för det.

Det finns praxis på området i ett rättsfall från Hovrätten för Övre Norrland i vilket en man åtalades för ringa narkotikabrott på grund av att han lämnat ett positivt urinprov. Mannen berättade för domstolen att han några dagar före urinprovet varit på en fest och då tagit emot en hemmagjord cigarett av en okänd person. Varken cigarettens utformning eller situationen i sig var sådan att han insåg att det fanns en risk att den kunde innehålla cannabis. Enligt hovrätten var omständigheterna i fallet inte sådana att mannen kunde anses ha haft anledning att räkna med att cigaretten han rökt innehöll narkotika och han hade därför inte haft uppsåt till att bruka narkotika. Mannen friades.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att du inte har någon skyldighet att komma med någon motbevisning, det är åklagaren som bär den fulla bevisbördan för att det har gått till på det sätt som denne påstår.

Ringa narkotikabrott är ett brott som inte regelmässigt ger dig rätt till en offentlig försvarare, men det kan vara en idé för dig att kontakta en advokat som är expert inom narkotikabrott för att rådgöra med denne om hur du på bästa sätt framför din utsaga för rätten. Du kan på advokatsamfundets hemsida hitta kontaktuppgifter till advokater inom olika rättsområden.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 09:00 på torsdag den 3/10. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (424)
2020-06-25 Varför är lustgas lagligt?
2020-06-21 Pregabalin Narkotika
2020-06-16 Allmänt om innehav av narkotika
2020-06-06 Straff för innehav av amfetamin

Alla besvarade frågor (81795)